Opsigelses-hul i overenskomsten lappet

21-12-2011

”Gamle organister” beholder deres opsigelsesanciennitet ved jobskifte inden for folkekirken.

Af Filip Graugaard Esmarch

Har man én gang været organist i folkekirken på de tidligere, tjenestemandslignende vilkår, vil man på et enkelt punkt have bedre kort på hånden end de helt nye overenskomstansatte. Ved alle fremtidige jobskift inden for folkekirken beholder man sin anciennitet i forhold til længde af opsigelsesvarsel og størrelse af fratrædelsesgodtgørelse.

Den fortolkning af overenskomsten er CO10, FPO (nu Organistforeningen) og Kirkeministeriet blevet enige om efter en sag, hvor der opstod tvivl om anciennitetsberegning i forbindelse med et varsel om ændring af en organiststilling. Det oplyser Organistforeningens sekretariatsleder, John Poulsen.

”Reglerne i folkekirken har hidtil været, at man optjente anciennitet ved ansættelse i folkekirken og ikke kun ved det enkelte menighedsråd. Men i organist-overenskomsten står der, at 'de ansatte følger funktionærlovens regler om varsling af opsigelse'. Og i forbindelse med overenskomstforhandlingerne var vi ikke helt opmærksomme på, at reglerne i funktionærloven jo handler om optjening af opsigelsesanciennitet hos den enkelte arbejdsgiver. Det opdagede vi, da et enkelt stift begyndte at administrere efter de nye regler,” fortæller John Poulsen.

På et møde i november 2011 var der dog enighed mellem parterne om, at det ved overenskomstens indgåelse ikke var hensigten at ændre på opsigelsesforholdene for allerede ansatte organister. Derfor vil det kun være organister ansat i deres første stilling efter d. 1. september 2009, som omfattes af de nye regler. Har man været ansat før da, er det er det ancienniteten i hele folkekirken, der tæller.