Geografisk fleksibilitiet rummer mange udfordringer

18-01-2012

Med overenskomsten i 2009 blev der indført mulighed for at kirkefunktionærer kunne forpligtes til at gøre tjeneste ved flere tjenestesteder - det, der i daglig tale hedder geografisk fleksibilitiet. Det mærker flere og flere af Organistforeningens medlemmer konsekvenserne af, og i mange tilfælde giver det anledning til en del spørgsmål.

Derfor har Organistforeningen nu udarbejdet et fyldigt notat om geografisk fleksibilitet. Det handler om en række forhold, som er værd at være opmærksom på i de provstier, hvor man ønsker at gøre brug af denne mulighed for et øget samarbejde. Samtidig gør notatet klart, hvordan Organistforeningen stiller sig over for selve ordningen og de spørgsmål og udfordringer, den rejser. 

Notatet ligger på vores hjemmesider her.