Kirkeministeriet vil nedbringe sygefravær

28-02-2012

Fra 1. april bliver det obligatorisk for alle menighedsråd at indberette både løn og sygefravær, herunder også barns 1. og 2. sygedag.

Af Filip Graugaard Esmarch


Der er i disse år fokus på sygefravær blandt statens ansatte. Overalt har man gjort det obligatorisk at indberette sygefraværet, så man kan få et komplet overblik over situationen.

Kirkeministeriet har nu besluttet, at alle menighedsråd senest fra 1. april skal indberette både løn og sygefravær elektronisk i Folkekirkens Lønsystem (FLØS). På den måde kan ministeriet nu endelig sikre sig alle tallene, fortæller specialkonsulent Sine Dreyer.

”At ministeriet skal arbejde strategisk med nedbringelse af sygefravær, har længe været efterspurgt på møderne i folkekirkens samarbejdsudvalg. Desuden er vi forpligtede til at levere fuldstændige løndata til finansministeriets forhandlingsdatabase, så man ved de lokale og centrale lønforhandlinger har et retvisende billede af lønudviklingen,” siger hun.

En analyse af FLØS-tallene skal på sigt skabe forudsætninger for eventuelt at at nedbringe fraværet blandt folkekirkens ansatte. Af menighedsrådenes indberetninger er det dog kun på et enkelt punkt muligt at se, hvad årsagen til fraværet er.

”Vi registrerer, om der er tale om barns 1. og 2. sygedag, men vi får ikke noget at vide om, hvad der er årsagen til medarbejderens eget sygefravær,” oplyser Sine Dreyer.

Ministeriet har ikke på forhånd nogen holdning til, om sygefraværet blandt folkekirke-ansatte er for højt eller ej.