Forsinket lønregulering i folkekirken

27-03-2012

Kirkeministeriet har oplyst, at Multidata ikke har kunnet nå omlægningen til nye grundbeløb, og at de derfor først omlægger ved anvisningen af maj-lønnen for de bagudlønnede og juni-lønnen for de forudlønnede. Tilsvarende gælder for procentreguleringen. Der vil naturligvis blive foretaget en efterregulering.

I lønudbetalingen for april 2012 vil der således ikke være foretaget forhøjelse af lønnen efter den nye reguleringsprocent.