Udskyder svar på ansøgninger

28-03-2012

Kirkeministeriet meddeler, at der ikke kan udsendes svar på ansøgninger om midler fra Kompetencefonden før primo maj.

Årsagen er, at den såkaldte forhandlingsdatabase har været under opdatering siden oktober 2011, hvor regeringsskiftet medførte strukturændringer. Og databasen når ikke at blive fuldt opdateret før i april.