Anciennitet nulstilles ved jobskifte

11-04-2012

En usikkerhed om opsigelsesanciennitet er nu blevet klarlagt.

I en artikel bragt i PO-bladet og her på hjemmesiden januar 2012 skrev vi, at ”gamle organister” beholder deres opsigelsesanciennitet ved jobskifte inden for folkekirken. Det viser sig nu at være forkert.

Sagen drejer sig om overenskomstens bestemmelser om anciennitet i forhold til opsigelsesvarsel og fratrædelsesgodtgørelse. Kirkeministeriet har over for Organistforeningen præciseret, at ingen overenskomstansatte organister bevarer deres opsigelsesanciennitet ved jobskifte – heller ikke de tjenestemandslignende, der var vant til at gøre dette, før overenskomsten trådte i kraft d. 1. januar 2010.

Men har man været organist i samme stilling siden 2009 eller tidligere, bevarer man naturligvis den anciennitet, man har optjent.