Lokal fritagelse fra homovielser

02-05-2012

Ifølge Kirkeministeriet vil kirkefunktionærer have pligt til at deltage i eventuelle vielser af homoseksuelle, medmindre de fritages lokalt. Det bakkes op af Organistforeningen, selvom en række medlemmer kan komme i klemme.

Af Filip Graugaard Esmarch

En gruppe på 42 organister har i februar indleveret et høringssvar i forbindelse med kirkeministerens aktuelle lovforslag om kirkelig vielse af homoseksuelle. Organisterne slår fast, at hvis et sådant ritual bliver indført, vil det for dem være afgørende, at ikke kun præster men også kirkefunktionærer får mulighed for at sige fra.

Lokalt kan kirkefunktionærer aftale fritagelse med deres menighedsråd, men det er ikke tilstrækkeligt, mener organisterne. De ser det som et samvittighedsspørgsmål, da de mener, at lovændringerne er 'uforenelige med kristen ægteskabsforståelse'.

Organistforeningens bestyrelse mener dog ikke, at der er grundlag for at placere vielse af homoseksuelle i en kategori for sig, fortæller formand Anders Thorup.

”Vores holdning er, at vielse af homoseksuelle ikke er et særligt område, der skal skilles ud fra andre. Som organister er det vores arbejde at spille. Vores opgave består ikke i at komme med personlige vurderinger af, om vi vil spille for homoseksuelle eller for rødhårede. Men hvis nogen virkelig har et problem med det, må man ordne det lokalt,” siger han.

Læs mere på s. 24-25 i PO-bladet, maj 2012, og se de 42 organisters høringssvar her.