Manual for kirkelukninger på vej

19-06-2012

Efter Københavns Stiftsråds forslag om lukning af 16 kirker arbejder Kirkeministeriet på at skabe klare linjer for, hvad man i givet fald stiller op med de ansatte.

Af Filip Graugaard Esmarch

Kirkeminister Manu Sareen nedsætter nu et udvalg, som skal afklare forholdene for kirkefunktionærerne ved de 16 københavnske kirke, som ser ud til at være lukningstruede. Det oplyste afdelingschef Steffen Brunés under orienteringen fra ministeriet på Organistforeningens stævne d. 30. maj.

”Der skal laves en form for manual for, hvad der skal ske med personalet. Hvilke muligheder, rettigheder og pligter har de? Og hvordan kan man gennemtænke situationen på en begavet måde frem for bare at fyre fra en ende af?”, sagde han.

Det er DOKS, der over for ministeren og biskoppen har påpeget behovet.

”Nu vil vi indbyde de faglige organisationer til et udvalgsarbejde. Vi har en erkendelse af, at vi skal lave et stykke pædagogisk arbejde. Det er vores fornemmelse, at de regler, der er brug for, egentlig er der i forvejen – men man vil prøve at samle en begavet vejledning, som både vil kunne hjælpe medarbejdere, menighedsråd og myndigheder til at håndtere det her på en fornuftig måde,” lovede Steffen Brunés.

MÅSKE IKKE KUN I KØBENHAVN
Blandt organisterne ved de 16 københavnske kirker er kun de to medlemmer af Organistforeningen. Steffen Brunés pegede imidlertid på, at den økonomiske nedtur, som er den egentlige årsag til, at et antal kirker i København formodentlig skal lukke, ”nok desværre ikke bare er et københavnerfænomen”.

”Vores antagelse er, at de realiteter, som de seneste år har været ubehagelig levende i andre dele af den offentlige sektor, også er ved at blive det i folkekirken. Det er nok ikke urealistisk at gætte på en økonomisk nedgang på 5%,” erkender han.

Med andre ord kan behovet for at skabe klare linjer omkring kirkelukninger inden for en årrække ventes at blive aktuelt flere steder end i hovedstaden.

Læs meget mere om, hvad der skete på Organistforeningens stævne, i PO-bladet, som udkommer d. 1. juli 2012.