Kirkeministeriet: Aftale om rammetid er nødvendig

05-07-2012

Folkekirkens Personale har udsendt et nyhedsbrev, hvor der gøres opmærksom på vigtigheden af, at alle deltidsansatte kirkefunktionærer indgår aftale om rammetid med deres menighedsråd. Hvis det ikke er sket, bør menighedsrådet tage initiativ til det snarest.

Uden aftale om rammetid kan menighedsrådet ikke pålægge den deltidsansatte kirkefunktionær nogen arbejdsforpligtelse, skriver Folkekirkens Personale.

Hent nyhedsbrev nr. 12 fra Folkekirkens Personale.