Struktur-udvalg uden sognefokus

17-09-2012

Det længe ventede udvalg, som skal se på folkekirkens styringsstruktur, er nu en realitet. Dets arbejde handler ikke om kirkefunktionærernes arbejdsforhold, slår ministeren fast.

Kirke- og ligestillingsminister Manu Sareen nedsatte mandag d. 10. september et udvalg, som har fået navnet Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken.

Ministeriet oplyser, at et enigt folketing har tilsluttet sig udvalgets sammensætning og formuleringen af dets opgaver.

Udvalgets formand er juraprofessor og tidligere ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen. Desuden er bispekollegiet, Landsforeningen af Menighedsråd og Præsteforeningen repræsenteret med hver to udvalgsmedlemmer.

Kirkefunktionærerne er ikke repræsenteret, og det er blevet mødt med kritik fra formænd for flere af kirkefunktionærernes organisationer, blandt andet Organistforeningens:

”Når man nu alligevel går i gang, hvorfor så ikke tale om styrelse af folkekirken hele vejen ned på sogneniveau i stedet for kun at fokusere på toppen?,” siger Anders Thorup til Kristeligt Dagblad.

Ministeren begrunder i samme artikel beslutningen med, at kirkefunktionærerne slet ikke er relevante i forhold til udvalgets arbejde:

“Udvalget skal ikke beskæftige sig med kirkefunktionærernes ansættelsesforhold eller menighedsrådenes rolle som arbejdsgivere for kirkefunktionærerne,” udtaler Manu Sareen.

Tidsrammen for arbejdet er, at udvalget i foråret 2013 skal fremlægge foreløbige resultater af sine overvejelser. På baggrund af dem lægges der op til en bred debat, som kan indgå i udvalgets videre overvejelser. Senest i slutningen af 2013 skal udvalget aflevere sin endelige rapport til regeringen.

Udvalgets sammensætning og dets kommissorium kan studeres via ministeriets hjemmeside.
Filip

LÆS OGSÅ: Kirken bør tilpasses den danske model