Få tilskud til din opkvalificering

24-09-2012

Fristen for at søge midler fra Kompetencefonden til kommende kurser og efteruddannelser er d. 26. november.  En ansøgning forudsætter, at der er afholdt MUS-samtale. Yderligere oplysninger kan fås hos formand Anders Thorup. Her følger opslaget fra ministeriet.

Som resultat af overenskomstforhandlingerne modtager Ministeriet for Ligestilling og Kirke midler til fordeling på folkekirkens område. Midlerne fra Kompetencefonden skal bruges til udvikling af kompetencer for de ansatte i folkekirken m.v.

Ansøgning kan kun ske elektronisk i perioden mandag den 24. september 2012 til mandag den 26. november 2012 kl. 15.00. Det elektroniske ansøgningsskema findes på www.kompetencefonden.km.dk. Der skal indsendes en ansøgning for hvert kursus, der søges midler til.

Ansøgningsforløbet
Når ansøgningen er indtastet, får menighedsrådet automatisk tilsendt ansøgningen via dets e-post-adresse. Ansøgningen skal godkendes af menighedsrådet senest mandag, den 3. december 2012 for at være gyldig. Er menighedsrådet endnu ikke tilmeldt e-post, sendes ansøgningen til menighedsrådet fra stiftet. Stiftet skal senest mandag, den 3. december 2012 modtage den godkendte ansøgning. Det er ansøgers ansvar, at ansøgningen er korrekt udfyldt.

Bemærk, at når indtastningen afsluttes ved at trykke ”godkend”, sendes der automatisk en e-post til den e-postadresse, man har oplyst under indtastningen. E-posten indeholder en kopi af ansøgningen. Modtages e-posten ikke efter kort tid, er der risiko for, at ansøgningen ikke er gået igennem, og det anbefales derfor, at gentage indtastningen. Det er en god idé at indtaste ansøgningen en uge før fristens udløb.

Fordelingen forventes at finde sted i Uddannelsesudvalget i Ministeriet for Ligestilling og Kirke mandag den 4. februar 2013. Ansøgerne kan herefter forvente at modtage svar 1. marts 2013.

Der henvises til