Menighedsråd skal sikre lokal løndannelse

21-09-2012

Kirkeministeriets personaleafdeling beskæftiger sig i sit seneste nyhedsbrev mest med de aktuelle lokallønsforhandlinger.

I nyhedsbrevet fra Folkekirkens Personale indskærper ministeriet, at det er menighedsrådets ansvar at sikre midler til lokal løndannelse.

”Menighedsrådet har et særligt ansvar for loyalt at begrunde, hvorfor en medarbejder har fået eller ikke
har fået et løntillæg/lønforbedring. Der kan således ikke gives et afslag ved blot at henvise til den
økonomiske situation. Menighedsrådet skal foretage en konkret vurdering af den enkelte medarbejder
både ved lønforbedring og afslag på lønforbedring,” hedder det.

Læs hele Nyhedsbrevet fra Folkekirkens Personale nr. 13, september 2012