Nye regler for faste fridage

05-10-2012

For overenskomstansatte organister kan enhver fast fridag nu efter særlige regler inddrages af menighedsrådet. Dette er resultatet af forhandlinger om juleaften og nytårsaften, der i år falder på mandage, hvor mange har fast fridag.

Organist-overenskomsten har hidtil ikke kunnet give noget klart svar på, om organisten som udgangspunkt har fri, når juleaften og nytårsaften falder på en mandag. Derfor har CO10 og DOKS gennem nogle måneder drøftet spørgsmålet med kirkeministeriet.

Allerede i januar 2012 skrev ministeriet i sit nyhedsbrev fra Folkekirkens Personale (nr. 10), at menighedsrådet kan ”flytte den faste ugentlige fridag på grund af tjenesten”, hvis blot det sker ”med passende varsel og gerne tidligst muligt”. Den fortolkning af overenskomsten var CO10 og DOKS ikke enige i.

Kompromiset er blevet, at nytårsaften stadig som udgangspunkt er fridag, hvis den falder på organistens faste fridag. Når det derimod gælder juleaften, kan menighedsrådet med en måneds varsel flytte fridagen, hvis organisten har tjenstlige forpligtelser.

Derudover kan menighedsrådet nu ”undtagelsesvist og med 1 måneds varsel inddrage den faste fridag” (§ 12, stk. 1). Og det gælder altså, uanset om det er den 31. december eller en ganske almindelig hverdag. Hvad ”undtagelsesvist” betyder, er ikke præciseret, men der er defineret nogle helt særlige regler for godtgørelse:

Organisten kan ved flytning af den faste (hverdags)fridag vælge mellem to former for godtgørelse – enten en erstatningsfridag (som udgangspunkt i samme uge) plus fire timers løn eller ni timers løn og ingen erstatningsfridag. Flytning af en fridag fra den 24. december kompenseres der ikke for. (Godtgørelsen for en inddraget fast fridag skal beregnes som henholdsvis 4/1924 og 9/1924 af den aktuelle, faste årsløn, dvs. af basisløn, varige og midlertidige tillæg og rådighedstillæg, men ikke pensionsbidrag).

Aftalen blev tidligt i oktober underskrevet af de tre forhandlingsparter, og paragraf-tilføjelsen er gyldig fra da. Den gælder kun for overenskomstansatte. Tjenestemænd har som overenskomstansatte en 5-dages-arbejdsuge, men for dem er der stadig ingen regler om inddragelse af faste fridage. Dog er der en årelang praksis for, at en fast fridag juleaften kan flyttes til en anden dag.

Se den nye aftale her (åbner som pdf).
Filip

 
LÆS OGSÅ: Kirketjenere vinder sag om juleaften (10.03.2014)