Organist ved Nørre Nissum Kirke, Lemvig Provsti, Viborg Stift

Vi søger en organist til et sangglad sogn, som gerne lærer nye salmer og anvender tillægget ”100 salmer” hver søndag.

Stillingen er pt. 20 timer om ugen med ansættelse pr. 1.3.2021 - gerne tidligere.

Dine opgaver:
 • spille ved gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger
 • spille ved særlige arrangementer for daginstitutioner og skole
 • spille ved eftermiddags- og aftenarrangementer
 • arrangere koncerter i samarbejde med aktivitetsudvalget
 • medvirke ved minikonfirmandundervisning og konfirmandlejr
 • ansvar for babysalmesang i samarbejde med nabosognene
 • dirigent for kirkens voksenkor
Vi kan tilbyde:
 • mulighed for indflydelse på stillingens indhold
 • mulighed for at udvikle det kirkemusikalske liv i sognet
 • gode og musikglade kolleger
 • et orgel fra P. Bruhn & Søn, 1985 med 16 stemmer, 2 manualer og pedal
 • løn efter gældende overenskomst (se evt. www.folkekirkenspersonale.dk)
Vi forventer at du:
 • er åben for nye musikalske tiltag og med respekt for traditionen
 • er imødekommende og positiv
 • er loyal og bidrager med et positivt samarbejde
Nørre Nissum er en aktiv landsby/skoleby med ca. 1300 indbyggere og et rigt kirke- og foreningsliv.
Byen har bl.a. 3 efterskoler, en seniorhøjskole, VIA University College, læreruddannelse og HF.

Ansøgningsfrist d. 14. januar 2021

Ansøgningen skal sendes elektronisk via vores rekrutteringssystem gennem følgende link https://provsti.career.emply.com/ad/organist-ved-norre-nissum-kirke-lemvig-provsti-viborg-stift/t61aeh

Ønsker du flere oplysninger om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Nørre Nissum Menighedsråd,
Bjarne Knudsen tlf.: 2033 1110 (efter kl. 16)

Løn – og ansættelsesvilkår

Ansættelsen af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkens-personale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 281.963,95 kr. – 412.100,57 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 289.193,46 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.733,75 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 937,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.687,03 kr. – 383.452,84 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488,76 kr. – 62.884,45 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303,653,57 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 319.037,10 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 23,609,25 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.

Løn, OK-tillæg samt rådighedstillæg er oplyst i nutidskroner pr. 1.4.2020 for en fuldtidsstilling og kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.