window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-43707263-1');
Loading...
Værktøj til stillingsopgørelse2021-09-13T12:47:38+02:00

Værktøj til stillingsopgørelse

Organistforeningen har lanceret et regneark som en hjælp til at opgøre tidsforbruget ved de enkelte opgavetyper, organisten har. Regnearket er samtidig en tjekliste, som kan være en hjælp til at huske alle delopgaver. Her følger en introduktion til regnearket, som kan hentes her.

Man kan vælge at nøjes med at udfylde den samlede sum pr. tjeneste (fx. 5, 6 eller 7 timer for en højmesse), eller man kan udfylde minut-forbruget pr. delopgave og lade regnearket tælle sammen.

Husk, at det er det gennemsnitlige tidsforbrug hen over året der skal påføres.

I kolonne D skrives kirkens samlede antal planlagte tjenester pr. år.

Udfolde/samle regnearket
Øverst i venstre hjørne står tallene 1, 2 og 3. Dem kan man trykke på, og regnearket vil folde ud og checklisten kommer til syne.

Hvis man trykker på 1, samler skemaet sig, så man kun ser hovedoverskrifterne.

Hvis man trykker på 2, åbnes skemaet delvist, og man ser underoverskrifterne.

Hvis man trykker på 3, åbnes skemaet helt, og tjeklisterne kommer til syne.

Tryk derefter på 1 eller 2 for at samle skemaet helt eller delvist igen.

Man kan også trykke på +’et ud for de enkelte hovedopgaver, så folder regnearket også ud. Derefter kan man trykke på –’erne ud for for de delopgaver, som ikke er relevant for ens stilling, og dermed lukke dem igen.

Indsætte/fjerne linje
I kolonne G lige til højre for regnearket er der under overskrifterne en lille knap med et +. Ved at trykke på den kan nye linjer indsættes. Linjerne kan slettes igen ved at trykke med knappen med et minus. Knapperne bliver synlige, når tjenesten er udfoldet.

Rødt mærke
Et rødt mærke i et felt betyder, at der er indsat en hjælpetekst. Musen stilles over feltet, og hjælpe-teksten kommer frem.

Hvis du er i tvivl om noget, eller hvis resultatet er meget forskelligt fra din stillingsstørrelse, så kontakt din tillidsrepræsentant og få hjælp.

ARTIKLER OM OPGØRELSE AF STILLINGER

Se alle nyheder
Go to Top