Vikar/ Individuelt ansat2023-10-09T13:29:46+02:00

Individuelt ansatte og vikarer

Individuelt ansat organist

Som individuelt ansat organist er du ansat på særlige vilkår. Grunden hertil er som oftest, at du er ansat i stillinger på mindre end otte timer om ugen og med en varighed på en måned eller mindre. Som følge heraf vil du ikke være omfattet af Organistoverenskomsten.

Organistforeningen tilstræber at sikre, at individuelle ansættelser i så vid udstrækning som muligt sker på samme betingelser som en overenskomstansættelse.

Kontakt sekretariatet for nærmere info om individuel ansættelse.

Organistvikar i folkekirken

Ved vikaransættelser aftales vilkårene af organisten selv – medmindre der er tale om en vikaransættelse på mere end 8 timer om ugen over mere end 1 måned. Vikaransættelsen er i så fald omfattet af overenskomsten, og vikaren skal have et ansættelsesbevis og pension af sin løn.

LÆS OGSÅ om vejledende vikarsatser


Kørselsgodtgørelse

Som løs organistvikar eller individuelt ansat bestemmer du selv, om du vil forlange betaling for din kørsel. Menighedsrådet og vikaren kan aftale, at der udbetales en dækning af kørslen mellem hjemmet og arbejdspladsen og mellem flere tjenestesteder, hvis det er relevant.

Kørepengene beregnes ud fra de kilometersatser, som Staten fastsætter hvert år – enten den høje eller den lave (find de gældende satser under ”satser for skattefri kørselsgodtgørelse” på siden her).

RELATEREDE ARTIKLER

Go to Top