window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-43707263-1');
Loading...
Vikarsatser2021-10-06T13:16:01+02:00

Vejledende time- og vikarsatser udgivet af Organistforeningen og DOKS

Herunder følger vejledende time- og vikarsatser for tidsbegrænsede ansatte organister. DOKS og Organistforeningens minimumssatser for timeløn sikrer, at der ikke sker forskelsbehandling af organister i henhold til EU’s deltidsdirektiv.

Satserne anvendes almindeligvis ved den individuelle ansættelse, når menighedsrådet hyrer en organistvikar til en højmesse eller en kirkelig handling, fordi den faste organist er fraværende f.eks. på grund af en arbejdsfri weekend.

Timesatser inkl. pensionsbidrag DOKS-organister PO-/KMOK-organister
Grundbeløb 31. marts 2012  243,83 kr. 190,48 kr.
Nutidskroner 1. oktober 2021 271,71 kr. 212,26 kr.

Timesatserne er beregnet på baggrund af de overenskomstfastsatte løndele inklusiv pension.

Foreningerne anbefaler at tage udgangspunkt i følgende vikarsatser. Samtidig henledes opmærksomheden på at varigheden af arbejdsopgaven kan variere som følge af arbejdsopgavens karakter. F.eks. kan musikønsker til begravelse/bisættelse betyde en øget arbejdsmængde ud over standardsatsen på 3,5 timer. Der bør tages konkret afsæt i den pågældende arbejdsopgave som ønskes løst.

Vikarsatser
Nutidskroner pr. 1. oktober 2021
DOKS-organister PO/KMOK-organister
Højmesse: 7 timer 1901,99 kr. 1485,83 kr.
Kirkelig handling: 3,5 timer 950,99 kr. 742,91 kr.
Dagsats: 7,4 timer 2010,67 kr. 1570,73 kr.

Af time- og vikarsatserne ydes feriegodtgørelse efter ferielovens regler svarende til 12,5 procent.

Aftaler om løn- og ansættelsesvilkår bør indgås skriftligt forinden organistopgaven udføres. Der kan som hidtidigt aftales kørselsgodtgørelse efter SKAT’s til enhver tid gældende satser.

Læs om baggrunden for og principperne bag ovenstående satser i nyheden herFælles vejledende vikarsatser (02.11.2020)

ARTIKLER OM VIKARSATSER

Se alle nyheder
Go to Top