Vikarsatser2024-04-17T10:19:54+02:00

Vejledende time- og vikarsatser udgivet af Organistforeningen og DOKS

Herunder følger vejledende time- og vikarsatser for tidsbegrænsede ansatte organister. DOKS og Organistforeningens minimumssatser for timeløn sikrer, at der ikke sker forskelsbehandling af organister i henhold til EU’s deltidsdirektiv. OBS! Pr. 1. oktober 2024 indføres en overenskomstmæssig vikarordning på vikarområdet, og nedenstående time- og vikarsatser bortfalder.

Satserne anvendes almindeligvis ved den individuelle ansættelse, når menighedsrådet hyrer en organistvikar til en højmesse eller en kirkelig handling, fordi den faste organist er fraværende f.eks. på grund af en arbejdsfri weekend.

Timesatserne er beregnet på baggrund af de overenskomstfastsatte løndele inklusiv pension.Foreningerne anbefaler at tage udgangspunkt i følgende vikarsatser. Samtidig henledes opmærksomheden på at varigheden af arbejdsopgaven kan variere som følge af arbejdsopgavens karakter. F.eks. kan musikønsker til begravelse/bisættelse betyde en øget arbejdsmængde ud over standardsatsen på 3,5 timer. Der bør tages konkret afsæt i den pågældende arbejdsopgave som ønskes løst.

Timesatser pr. 1. april 2024

PO-/KMOK-organister: 233,93 kr.

DOKS-organister: 299,44 kr.

Vikarsatser pr. 1. april 2024:

DOKS-organister PO/KMOK-organister
Højmesse: 7 timer 2.096,11 kr. 1.637,48 kr.
Kirkelig handling: 3,5 timer 1.048,05 kr. 818,74 kr.
Dagsats: 7,4 timer 2.215,88 kr. 1.731,05 kr.

Af time- og vikarsatserne ydes feriegodtgørelse efter ferielovens regler svarende til 12,5 procent.Aftaler om løn- og ansættelsesvilkår bør indgås skriftligt forinden organistopgaven udføres. Der kan som hidtidigt aftales kørselsgodtgørelse efter SKAT’s til enhver tid gældende satser.Læs om baggrunden for og principperne bag ovenstående satser i nyheden herFælles vejledende vikarsatser (02.11.2020)

ARTIKLER OM VIKARSATSER

Go to Top