Loading...

Barselsvikariat: Organist til Bryndum og Vester Nebel Kirker, Skads Provsti, Ribe Stift

Barselsvikariat: Organist til Bryndum og Vester Nebel Kirker, Skads Provsti, Ribe Stift

STILLINGEN

Omfang

37 timer ugentligt

Ansøgningsfrist

1. december 2022

Ansættelsesdato

1. februar 2023

Et vikariat som organist ved Bryndum – Vester Nebel Kirker, Skads provsti er ledig pr. 1. februar 2023 til 31. oktober 2023. Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

 • Forestå orgelspil, instrumental musikledsagelse af liturgi og menighedssang, ved
 • gudstjenester, kirkelige handlinger og andre aktiviteter, såvel i som uden for kirken.
 • Gerne ledelse af eksisterende kor
 • Bistår præsterne ved konfirmandundervisning og minikonfirmander.

Bryndum – Vester Nebel Sogne har 3500 indbyggere, 9 ansatte i sognet. Sognet er kendetegnet ved mange børnefamilier, og den kirkelige interesse er stigende og positiv.

Orglet i Bryndum Kirke er et Frobenius orgel med 14 stemmer, 2 manualer og pedal (kun til d). Orglet i Vester Nebel Kirke med er et Frobenius med 4 stemmer, 1 manual og pedal (kun til d).

Vi forventer, at du:

 • Er imødekommende og har gode samarbejdsevner.
 • At du har erfaring i det klassiske orgelrepertoire, klassiske salmer og er fortrolig med det rytmiske salmerepertoire.

Ansættelse sker ved Bryndum –Vester Nebel Sogns Menighedsråd beliggende Bryndumvej 111 A, 6715 Esbjerg N.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 289.853,17 kr. – 423.630,94 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 297.284,95 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.341,85 kr. (nutidskroner). OK-tillæg på 963,99 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 323.491,82 kr. og 394.181,66 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 41.621,62 kr. og 64.643,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen som kirkemusiker med orgel og korledelse (tidligere PO) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 312.149,65 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 327.963,60 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 31.641,50 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

 • Sognepræst Egil Hvid-Olsen, tlf. 24663610
 • Sognepræst Bente Bramming, tlf. 21854531
 • Kontaktperson Henrik Fock, tlf. 20282332

 Ansøgningen med relevante bilag sendes til Bryndum – Vester Nebel menighedsråd, Bryndumvej 111A, 6715 Esbjerg N eller på mail til 8918fortrolig@sogn.dk. Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 01-12-2022

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted uge 01-23. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Del:

ALLE OPSLAG

 • 37 timer ugentligt; ansøgningsfrist: 01.12.2022

 • 22 og 10 timer ugentligt; ansøgningsfrist: 07.12.2022

 • 20 timer ugentligt; ansøgningsfrist: 10.12.2022

 • 20 timer ugentligt; ansøgningsfrist: 11.12.2022

 • 37 timer ugentligt; ansøgningsfrist: 02.01.2023 kl. 12.00

Go to Top