1

Den danske model, når den er bedst (præludium fra bladet)