Loading...
Anmeldelser2021-02-12T12:08:45+01:00

ANMELDELSER

Letflydende stildogmatik fra Høck

14.12.2021|

Med sine 60 barokforspil i duo-, trio- og aria-stil rummer denne samling masser af fortrinlig musik, som inspirerer organisten til at holde den stilbevidste fane højt. Organist ved Grundtvigs Kirke og tillige lærer i liturgisk orgelspil ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium Mads Høck præsenterer med denne udgivelse 60 koralforspil i, hvad han selv kalder, højbarokkens stil. Mads Høck er bredt og velfunderet i sin stilbevidsthed, men har også igennem en lang række udgivelser af bl.a. orgelkoraler vist sig som en særdeles original komponist med et stærkt personligt islæt. Koralforspillets primære funktion er helt nøgternt at etablere en overenskomst mellem organist og menighed om toneart, tempo og tema i optakten til den følgende menighedssang. Og nok så vigtigt at formidle en ...
Læs mere

Farverige sange til advent og jul

29.10.2021|

Glæden kommer vandrende byder på nye sange til advents- og juletiden med tekster af Benedicte Hammer Præstholm og musik af Christian Præstholm. De er særdeles egnet til blandt andet børne- og juniorkor. Titlen på hæftet med de ti nye sange til advent og jul passer rigtig fint, da vi jo endelig igen må synge sammen i/med vores kor, hvilken glæde at få lov til det, når vi har måttet undvære det og hinanden i så mange måneder. De ti nye sange er skrevet af søskendeparret Benedicte Hammer Præstholm og Christian Præstholm. De har ønsket at skrive sangene så de virker billedskabende og farverige, og så sproget og tonen vil gøre sangene sjove og interessante at synge. Alt dette er lykkedes ...
Læs mere

Korsatser med lækkerhedsfaktor

03.09.2021|

De nye SATB-korsatser til sange og salmer fra Kirkesangbogen holder et højt niveau og bærer præg af stor anvendelighed i kirkerne. FUK har i samarbejde med redaktion bag Kirkesangbogen (Det Kgl. Vajsenhus 2017) og Forlaget Mixtur udgivet fire hæfter med korsatser til en del af sangene og salmerne, to for ligestemmigt kor og to for voksenkor. De to sidstnævnte rummer i alt 28 satser skrevet af Philip Faber, Matti Borg, Jakob Lorentzen, Michael Bojesen, Søren Birch, Mads Høck, Pernille Sejlund og Lasse Toft Eriksen. Det første indtryk er en behagelig fornemmelse af, at vi befinder os på øverste hylde, når det gælder satsernes kvalitet og dermed deres anvendelighed. Gennem årene har vi nok alle indkøbt mangen en samling, hvoraf vi ...
Læs mere

Sådan skal forspil være

03.09.2021|

Organist Asger Troelsen har skrevet præcise og stemningsdannende forspil til melodierne i 100 salmer, ofte i tostemmig form. I maj udgav Asger Troelsen et hæfte med forspil til salmebogstillægget 100 salmer. Det er blevet til 104 forspil, da enkelte salmer har fået to. Der ligger et stort arbejde til grund for samlingen. Men det er virkelig rart, at uanset hvilken salme, der vælges, så findes der et forspil i samlingen. I forordet beskriver Troelsen indholdet som korte, præcise, stemningsdannende forspil, der indeholder tempo, takt- og toneart. Dette løfte indfrier han til fulde. Forspillene er typisk mellem 8 og 12 takter lange og præsenterer som minimum salmens indledning. Troelsen kan sit håndværk, og forspillene er godt gennemarbejdede og viser en fin ...
Læs mere

Brugsvenlig kirkemusik for lige stemmer

03.09.2021|

Philip Fabers to- til firestemmige korsatser til salmer og sange fra Kirkesangbogen vil formodentlig have et stort publikum, og de indfrier også de høje forventninger. Med disse to nye korhæfter er der nye muligheder for at finde gode gudstjenesterelaterede satser til kirkens ligestemmige kor. Sværhedsgraden gennem de to hæfter spænder fra lette satser med klaverakkompagnement til middelsvære firstemmige a cappella-satser. Satserne fremstår i et klart og overskueligt layout. Bortset fra a cappella-satserne har sangene enkle, velfungerende udskrevne ledsagesatser med becifring (dog mangler becifringer ved Jeg ved, at én og én er to og Snetur, hvilket må bero på en fejl). I alt væsentligt er arrangementerne, som forventet fra Philip Fabers hånd, gode og lige til at gå til. Min gennemgang ...
Læs mere

Velskrevet påskemusical med kanon og ekkosang

22.06.2021|

Her har vi en velskrevet og iørefaldende påskemusical fra Inge Bech Hansens og Jens Nielsens hænder. Førstnævnte er kirke- og kulturmedarbejder ved Brønderslev Kirke og har skrevet replikkerne, og sidstnævnte er organist og korleder ved Sct. Olai kirke i Hjørring og har skrevet sangene. Dejligt med en fortæller, så børnene nemt kan være med. Man kunne godt her og der gøre replikkerne lidt mere mundrette for en barnemund. Det er dejligt, at der er mulighed for så mange medvirkende. Påske gennemgås fra palmesøndag til påskedag. Melodierne er iørefaldende og de fleste også ret nemme at lære. Kanon og ekkosang gør det også nemt at få sangene til at klinge. Hvis satserne bruges i korsammenhæng, kunne man måske godt ønske sig ...
Læs mere

Kreative forspil og vellykkede ledsagesatser

21.06.2021|

I serien med forspil og ledsagesatser skrevet af danske organister har Mixtur udgivet to nye Portræt-hæfter. Hvad forspillene angår, er Ejvind Amorsens de mest interessante, men fra Anne Kirstine Mathiesens hånd får vi til gængæld en række fine ledsagesatser. To jævnaldrende organister er kommet med hver deres vidt forskellige bud på forspilsgenren, det ene ret traditionsbundet, det andet præget af et overskud af påhitsomhed. Salmebogens nyere salmer er desværre kun svagt repræsenteret. Og jeg savner forspil til de nye tillæg: 100 salmer og Kirkesangbogen – dér kunne serien Mixtur Portræt godt være lidt mere fremadskuende. Ejvind Amorsen er organist ved Simon Peters Kirke i Kolding og uddannet fra konservatoriet i Esbjerg. Invitationen fra Mixtur har givet anledning til, at Amorsens ...
Læs mere

Seks nye rytmiske salmer om håb

21.06.2021|

FRIK’s traditionsrige korhæfte byder i 2021-udgaven igen på en god håndfuld nyskrevne salmer arrangeret for to eller tre lige stemmer. Det er kvalitetssalmer, som dog skæmmes af mindre vellykkede korsatser. Forum for Rytme i Kirken har, som følge af coronaepidemien, ønsket at udgive et hæfte med seks salmer, der skal ”bidrage med håbsfortællinger, paradisvisioner, der kan skabe tro på fremtiden, skabe mod til handling, skabe tillid til hinanden”. Til det har de fået hjælp til af seks forskellige forfattere og komponister, heriblandt kendte navne som Lisbeth Smedegaard Andersen, Iben Krogsdal, Arne Andreasen og Jesper Gottlieb. De seks salmer er trykt med melodi og becifring samt arrangeret i korsats (i samme toneart) for lige stemmer. Til to af salmerne er der ...
Læs mere

Kierkegaards bønner omsat til sange

21.06.2021|

Samlingen Skyggerids – 14 sange og salmer frit efter Søren Kierkegaard med tekster af Lisbeth Smedegaard Andersen byder på fornemt komponistarbejde, men teksterne har et begrænset forum. Lisbeth Smedegaard Andersen har begået en smuk bog, hvori hun præsenterer fjorten digte med inspiration af Søren Kierkegaard. Hun henviser for hvert enkelt digts vedkommende til bogen Længslen er din gave. Søren Kierkegaards bønner, der udkom 2018 på Kristeligt Dagblads Forlag. Det er prisværdigt, at Lisbeth Smedegaard Andersen har prøvet at gendigte Kierkegaards bønner for således at sætte fokus på en noget overset side af hans forfatterskab. Men digtenes anvendelighed er begrænset. Kun tre digte kan betegnes som egentlige salmer. Det gælder disse tre titler: Min Gud du tæller tårerne, Min Gud hav ...
Læs mere

En bred palet af orgelkoraler

23.04.2021|

Christian Præstholm fortsætter med at komponere orgelkoraler af høj kvalitet, og han har det seneste år haft tid til at speede op på sit maratonprojekt med at komponere stykker til alle koralbogens melodier. Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Christian Præstholm har udnyttet corona-året på bedste vis og har nu på eget forlag udgivet hele tre nye hæfter med orgelkoraler, bind 23, 24 og 25. Hermed har han komponeret og udgivet, hvis jeg har talt rigtigt, i alt 301 orgelkoraler. I sig selv en helt enestående præstation. Tilmed har komponisten lavet fremragende indspilninger af mange af dem og lagt dem på YouTube. Her følger en omtale af udvalgte orgelkoraler fra de tre nye bind. Alsidige ...
Læs mere

Go to Top