1

Generalforsamling

Organistforeningens generalforsamling 2022

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Organistforeningen tirsdag den 31. maj 2022 kl. på Golf Hotel Viborg, Hans Tausens Alle 2, 8800 Viborg.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden
 3. Foreningens regnskab til godkendelse ved kassereren
 4. Fastsættelse af næste års kontingent ved kassereren
 5. Valg til bestyrelsen (se nedenfor)
 6. Valg af suppleanter
 7. Forslag om ændring af foreningens vedtægter (se orientering og forslag i org, nr. 1, 2022 s. 10)
 8. Indkomne forslag – skal være Organistforeningens sekretariat i hænde senest den 10. marts 2022
 9. Eventuelt

Kandidater til Bestyrelsen

Ved Organistforeningens ordinære generalforsamling tirsdag den 31. maj 2022 udløber valgperioden for bestyrelsesmedlemmerne Ingrid Bartholin Gramstrup og Teresemarie Lisiux. De modtager begge genvalg. Bestyrelsen genopstiller hermed begge for en ny periode.

Desuden har Henriette Hoppe, der blev genvalgt i 2021, ønsket at udtræde af bestyrelsen. I stedet opstiller bestyrelsen Jens Nielsen, organist ved Sct. Olai Kirke i Hjørring.

Forslag om andre kandidater end de af bestyrelsen opstillede, skal indsendes til sekretariatet senest den 10. marts 2020:

 • med post til: Organistforeningen, Skottenborg 12-14, 8800 Viborg
 • eller pr. mail til: kontakt@

Hvert forslag til kandidat skal være bilagt en erklæring fra det i forslag bragte medlem om, at den pågældende er villig til at modtage valg til bestyrelsen samt være underskrevet af fem stemmeberettigede stillere.

Bestyrelsen


Generalforsamling 2021

Foreningens ordinære generalforsamling fandt sted mandag den 16. august 2021 kl. 14 på Golf Hotel Viborg. Her blev Mette Bredthauer valgt ind i bestyrelsen som erstatning for Henrik Strøm.

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig på ny og fordelt udvalgsposter. Der er ikke de store ændringer, Ingrid Bartholin Gramstrup, Knud Damgaard Andersen og Karin Bitsch Antonsen er fortsat henholdsvis formand, næstformand og kasserer.

Se referat af generalforsamlingen 2021

Se bestyrelsens konstituering med udvalgsposter i boksen nederst på siden her.