Loading...

Organist eller kir­kemu­si­ker til Husumvold Kirke, Bispebjerg-Brønshøj Provsti, Københavns Stift

Organist eller kir­kemu­si­ker til Husumvold Kirke, Bispebjerg-Brønshøj Provsti, Københavns Stift

STILLINGEN

Omfang

18,5 timer ugentligt

Ansøgningsfrist

8. august 2022 kl. 12.00

Ansættelsesdato

1. oktober 2022

Har du en passion for at nyskabe kirkemusikken i vores kirke?

Vi søger en organist til 18,5 timer om ugen til ansættelse d. 1. oktober eller snarest derefter.

Vi er en smuk pionerkirke i den nordlige del af København med en vidunderlig akustik – og skøn udsigt udover Utterslev mose fra orgelpulpituret.

Vi er 1 fuldtidsorganist, 4 sangere – hvoraf den ene har udvidede kirkemusikalske opgaver,  4 præster, 2 kommunikationsmedarbejdere, 1 kordegn, 1 kirketjener og to kirketjenervikarer, 1 korleder og et velvilligt menighedsråd + en glad menighed.

Vi er i gang med en stor ombygning af kirkens tilstødende lokaler og har fantastiske faciliteter i vente – både til møder, øvning og arrangementer – formodentligt til jul.

Du vil få fuldtidsorganisten som den tætteste kollega omkring ledelsen af musikken i sognet. I skal sammen fordele det musikalske arbejde – højmesser, motetvalg, plejehjemsgudstjenester, mindfulnessgudstjenester og børnegudstjenester, koncerter, møder mv.

Vi er en kirke, som prioriterer høj kvalitet på musikken og ønsker at stå på begge ben hvad angår musik: på den ene side at tage det bedste fra den klassiske kirkemusik – og på den anden nytænke kirkemusikken, så den tager elementer fra andre musikgenrer ind i kirkerummet. Hvad er dit bud på det?

Vi tilbyder:

 • et fint lille velklingende orgel af Jensen og Thomsen fra 1976 på 15 stemmer og to manualer – og et Hornung & Møller- flygel, som bliver brugt til koncerter, højmesser og børnegudstjenester o.a.
 • en virkelig velsyngende og menneskelig behagelig klassisk uddannet mandskvartet, som kan deres kram på det klassiske, men som også er åben for rytmisk orienteret musik.
 • en god og fleksibel arbejdsplads, med et godt arbejdsmiljø båret af glæde, udvikling og kvalitet
 • en arbejdsplads, hvor der er en balance mellem selvstændighed og teamarbejde
 • en åbenhed for de kvaliteter, som du kommer med – og som du brænder for

Du

 • er organistuddannet PO’er eller DOKS’er eller
 • er AM’er eller rytmisk uddannet pianist eller kordirigent, som måske er i gang med at tage PO-eksamen
 • er åben, fleksibel og nysgerrig person – og er god til at samarbejde
 • kender kirkens klassiske repertoire, men som måske også er kreativt nytænkende

Er du nysgerrig – så ring for at høre mere eller få en aftale om at komme ind og se kirken og prøve instrumenterne.

Ansøgningsfrist d. 8. august kl. 12.00. Prøvespil og ansættelsessamtaler afholdes d. 17. august

Ansættelsen sker ved Husumvold Sogns Menighedsråd beliggende Gadelandet 25, 2700 Brønshøj.

Ansøgning med relevante bilag sendes på mail til 7070fortrolig@sogn.dk.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til organist Helgi Breiner, tlf 41 277 166, sognepræst Stig Boel, tlf. 24 42 03 95 eller kontaktperson Pia Hernvig, tlf. 24 60 12 81.

 


Løn og ansættelsesforhold (følgende er ved fuldtid. Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk 50 %)

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 289.853,17 kr. – 423.630,94 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 297.284,95 kr. (nutidskroner). Rådighedstillægget udgør årligt 21.887,27 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 323.491,82 kr. – 394.181,66 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 41.621,62 kr. – 64.643,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen som kirkemusiker med orgel og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 312.149,65 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 327.013,22 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 24.269,83 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 31.641,50 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 37.652,25 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

OK tillæg på 963,99 kr. 963,99(nutidskroner). OK-tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk som er 50 %.

Der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Del:

ALLE OPSLAG

 • 37 timer og 32 timer ugentligt; ansøgningsfrist: 10.07.2022 kl. 12.00

 • 21 timer ugentligt; ansøgningsfrist: 01.08.2022

 • 18,5 timer ugentligt; ansøgningsfrist: 08.08.2022 kl. 12.00

Go to Top