Loading...

Organist til Kettinge og Brejninge Kirker, Lolland Østre Provsti, Lolland-Falsters Stift

Organist til Kettinge og Brejninge Kirker, Lolland Østre Provsti, Lolland-Falsters Stift

STILLINGEN

Omfang

21 timer ugentligt

Ansøgningsfrist

1. august 2022

Ansættelsesdato

Snarest muligt

Stillingen som organist ved Kettinge og Bregninge Sogne er ledig til besættelse snarest muligt.

Stillingen er på 21 timer pr. uge, men timetallet kan reduceres om nødvendigt.

Organisten skal spille ved gudstjenester og kirkelige handlinger i Kettinge og Bregninge kirker, ved friluftgudstjenesten i grusgraven og vil blive inddraget i konfirmationsundervisningen. Organisten skal varetage arbejdet med vores børnekor (spirekoret) og vores voksenkor. Derudover vil organisten få indflydelse på arrangering af koncerter og deltage i et månedligt sognearrangement (cafe Kettinge kirke)

Kettinge sogn har 1230 indbyggere og Bregninge 152 indbyggere. Sognene har et højt aktivitetsniveau og en god kirkegang. Sognene har 6 ansatte foruden præsten.

Orgelet i Kettinge kirke er et velholdt Gregersen-orgel fra 1860 med 7 stemmer, et manual og en smuk, klar lyd. Orgelet i Bregninge har 5 stemmer og to manualer. I Kettinge er der tillige et elektronisk flygel, som eksempelvis bruges til familiegudstjenester. Kirkerne har en god akustik.

Vi ønsker en organist med engagement og høj faglig kompetence, med interesse og erfaring for arbejdet med børn og unge i vores spirekor og lyst til at arbejde med vores voksenkor og ønsket om at være del af vores kirkelige fællesskab med lyst til at samarbejde.

Vi kan tilbyde et godt samarbejdsklima med præsten, øvrige ansatte og menighedsrådet.

Der vil være mulighed for at præge og udvikle vores musikalske arrangementer.

Ansættelsen sker ved Kettinge-Bregninges sognes menighedsråd beliggende Præstegårdsstræde 3, 4892 Kettinge og Grønnegadevej 45, 4892 Kettinge.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 289.853,17,00 kr. – 423.630,94,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 297.284,95 kr. (nutidskroner). Rådighedstillægget udgør årligt 22.341,85 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med eksamen som kirkemusiker med orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 312.149,65 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 327.963,60 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 31.641,50 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 323.491,82 kr. – 394.181,66 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 41.621,62 kr. – 64.643,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

OK-tillæg på 963,99 kr. (nutidskroner). OK-tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand Erik Lang på telefon 2147 1405 bedst efter 15.30, eller ved sognepræst Monica Djarnis på telefon 5115 3227 tirsdag til fredag.

Ansøgning med relevante bilag kan sendes på mail til 7605fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest d. 1. August 2022

Menighedsrådet forventer at kunne holde prøvespil og samtaler efter aftale, med ansættelsesstart efter aftale.

Del:

ALLE OPSLAG

  • 37 timer og 32 timer ugentligt; ansøgningsfrist: 10.07.2022 kl. 12.00

  • 21 timer ugentligt; ansøgningsfrist: 01.08.2022

  • 18,5 timer ugentligt; ansøgningsfrist: 08.08.2022 kl. 12.00

Go to Top