Kirkemusiker/organist til Lindknud og Hovborg Kirker, Malt Provsti, Ribe Stift

Kirkemusiker/organist til Lindknud og Hovborg Kirker, Malt Provsti, Ribe Stift

STILLINGEN

Omfang

30 timer ugentligt

Ansøgningsfrist

10. april 2023

Ansættelsesdato

Snarest

En stilling som kirkemusiker/organist ved Lindknud og Hovborg kirker, Lindknud og Hovborg sogne i Malt Provsti er ledig til besættelse hurtigst muligt.

Stillingen er på 30 timer pr. uge.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

 • Medvirke til højmesser, gudstjenester samt kirkelige handlinger.
 • Medvirke til tjenester på plejehjem, udendørs mv.
 • Korledelse – korskole, børne/ungdoms- og voksenkor.
 • Konfirmand/minikonfirmand, babysalmesang og skole/kirke samarbejde.
 • Medvirke til udvikling, planlægning og fastholdelse af de musiske aktiviteter i kirken.
 • Bidrage med musik/spil til sogne- og sangaftener.

Lindknud og Hovborg Sogne har ca. 1416 indbyggere, 7 ansatte tilsammen i sognene. Der er to kirker med tilhørende kirkegårde. Desuden er der en konfirmandstue ved præstegården, som ligger i Lindknud. Se yderligere informationer om sognene på www.lindknud-hovborg-kirker.dk

Orglet i Lindknud Kirke er Bruhn & Søn årg. 1997. 11 stemmer, 2 manualer og pedal.

Orglet i Hovborg Kirke er Marcussen og Søn årg.1970 udvidet i hhv. 1993 og 2004. Det har 11 stemmer, 2 manualer, pedal og svelleværk.

Vi forventer, at du:

 • Kan understøtte gudstjenesten musikalsk og støtte salmesangen.
 • Kan være musikalsk sparringspartner for præst og menighedsråd.
 • Har lyst til korledelse.
 • Har interesse for en bred musikgenre.
 • Brænder for at være med til at udvikle og forny kirkernes musikliv.
 • Er en holdspiller som har lyst til samarbejde med præst, medarbejdere og menighedsråd.
 • Er loyal, omgængelig og bidrager positivt til arbejdspladsen.
 • Er indstillet på skiftende arbejdstider, weekend- og aftenarbejde.

Vi kan tilbyde:

 • Et kirkeliv hvor der er respekt for tradition, og hvor vi er åbne for fornyelse.
 • To orgler af god kvalitet.
 • Overtagelse af korskole og et velfungerende børne/ungdomskor.
 • Et godt team af fleksible medarbejdere og 2 gode menighedsråd.

Ansættelse sker ved Hovborg Sogns Menighedsråd, 6682 Hovborg

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 290.698,37 kr. – 424.866,23 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 298.151,82 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.407,00 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 966,80 kr. (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 324.435,1 kr. – 395.331,08 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 41.742,98 kr. – 64.832,43 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen som kirkemusiker med orgel og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 313.059,87 årligt

(nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 328.919,93 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 31.733,77 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Formand i Hovborg Doris Jepsen, tlf. 61546364 efter kl. 15.30 eller Sognepræst Dorte Kirkegaard 21467831.

Ansøgning vedlagt CV og relevante bilag sendes på mail til 9269fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådene i hænde senest d. 10/4-2023.

Der afholdes prøvespil og samtaler d. 20/4- 2023.

Menighedsrådene kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest.

Del:

ALLE OPSLAG