Kor- og musikmedarbejder til Hundige og Kildebrønde Kirker, Greve-Solrød Provsti, Roskilde Stift

Kor- og musikmedarbejder til Hundige og Kildebrønde Kirker, Greve-Solrød Provsti, Roskilde Stift

STILLINGEN

Omfang

30 timer ugentligt

Ansøgningsfrist

12. april 2024 kl. 12.00

Ansættelsesdato

1. juni 2024

Er du vores nye kor- og musikmedarbejder?

Vi søger en engageret ansvarsbevidst person som er livsglad og har hjertet på rette sted til en nyoprettet stilling på 30 timer om ugen.

Om jobbet

Det er en fast stilling, som omfatter at du:

 • Deltager i ugentlige møder, hvor vi gennemgår kalenderen på tværs af faggrupper
 • Har interesse for (og gerne erfaring med) opbyggelse og ledelse af børnekor.
 • Varetage undervisningen af juniorkonfirmander sammen med en af vores præster.
 • Varetager musikledsagelsen samt indgår i teamet omkring undervisningen ved vores 6 til 8 konfirmandweekender (fredag 15-21.30 + lørdag 8.30-17) samt 2 internat lejre (mandag-fredag) som Præster, kateket, konfirmandlærer og musikmedarbejder planlægger at udføre i fællesskab. Kateketen vil være koordinator ved konfirmandundervisningen.
 • Går ind i samarbejdet omkring nye tiltag som fx babysalmesang, spirekor, forældre/børnekor mm.
 • Sammen med vores organister varetager musikledsagelse ved seniorarrangementer, ved børne- og diverse aftengudstjenester og ved gudstjenester på plejecentre.

Vi søger dig som:

 • har lyst og evner til at være en del af kirkens liv og til at indgå i et tæt samarbejde på tværs med præster, kirkens menighedsråd og medarbejdere
 • har gode samarbejdsevner, er initiativrig og udadvendt
 • møder alle mennesker på en anerkendende og nærværende måde
 • er pianist-/musikpædagoguddannet/ (vi prioriterer lysten til arbejde og samarbejde over uddannelsesniveau
 • mestrer både det rytmiske og det mere klassiske repertoire på klaveret (måske også gerne på orgelet men ikke en nødvendighed)
 • har visioner for udvikling af kirkens børne/ungdoms musikprofil
 • Det er en stor fordel, hvis du er fortrolig med brugen af Sociale medier

Om os

Hundige-Kildebrønde Sogn er et stort og aktivt forstadssogn med en moderne bykirke i Hundige fra 1976 og en middelalderkirke i Kildebrønde. Hundige-Kildebrønde Sogn har godt 18.000 indbyggere og 11.500 folkekirkemedlemmer. Der er ansat 23 medarbejdere ved kirkerne herunder 5 præster, 3 kirketjenere, 2 organister, 2 kirkesangere, 2 kordegne, 2 kirkekulturmedarbejdere, 1 administrationschef samt medarbejdere på kirkegården ved Kildebrønde Kirke.

Der er i Hundige og Kildebrønde Kirker gode lokaleforhold med kontor og store, velindrettede korlokaler. Hertil er der et Kawai flygel i kirkerummet, 5 klaverer fordelt i forskellige lokaler og et par el-klaverer.

Ansøgning

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til organist Esben Gade 30 78 79 64 esben.h.gade@gmail.com eller administrationschef Axel Rewitz telefon 21 45 58 60 eller abr@kildebr.dk  Se også www.hundigekirke.dk

Ansøgning med bilag sendes på mail til 7195fortrolig@sogn.dk senest fredag den 12. april 2024 klokken 12:00

Ansættelse sker ved Hundige- Kildebrønde Sogns Menighedsråd beliggende Eriksmindevej 20 2670 Greve.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 296.266,00 kr. – 433.004,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 303.863,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.836,18 kr. (nutidskroner).
OK tillæg på 985,32 kr. (nutidskroner).
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 330.649,00 kr. – 402.903,00 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 42.542,53 kr. – 66.074,23 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 319.056,00 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 335.220,00 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt  32.341,60 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk, som i øjeblikket er 30/37

Ansættelsessamtaler og prøvespil på det instrument som du ønsker finder sted i uge 17 Der kan evt. forventes 2 ansættelsessamtaler for egnede kandidater. Menighedsrådet kan desuden oplyse, at referencer vil blive indhentet.

Del:

ALLE OPSLAG