1

Nye indgange til sang med konfirmander

Kærkomment inspirationsmateriale byder på ideer for ethvert temperament, når det gælder salmesang med konfirmander.

Med Mads Djernes og Christine Toft Kristensens bog Syng med konfirmander har vi fået et rigt materiale til at gøre konfirmander mere interesserede i salmesangen. Det kan være svært at inspirere en flok trætte teenagere for slet ikke at tale om at få dem til at synge med.

Bogen er opdelt i tre afsnit omfattende icebreakers, stemmeopvarmning, fortællinger og aktiviteter til 15 udvalgte salmer fra reformation til nutid og forskellige lege til salmer. Med inspiration fra SSB/bodypercussion, teatersport og lege er der mange gode idéer til at gøre undervisningen mere fysisk og til at få generte unge til at turde lege sammen og også til at forstå salmernes tekster.

Der er måske nok tale om kendte idéer, men her anvendes de på nye måder, som er tilpasset målgruppen og situationen, og det gør det også lettere at komme i gang med at bruge dem. Jeg har heldigvis haft mulighed for at prøve en del af materialet af på mine egne konfirmander, som for de flestes vedkommende syntes, det var sjovt at bevæge sig til melodierne, og finde rim.

Der er tale om et rigtig godt materiale, hvor både præster, organister, sognemedhjælpere . kan hente inspiration. Alle kan finde idéer, der passer til deres temperament og arbejdsmetoder. Jeg glæder mig meget til at arbejde videre med materialet, som kan anbefales varmt.