Organist/kirkemusiker (årsvikariat) til Fjelstrup og Aller Kirker, Kolding Provsti, Haderslev Stift

Organist/kirkemusiker (årsvikariat) til Fjelstrup og Aller Kirker, Kolding Provsti, Haderslev Stift

STILLINGEN

Omfang

26 timer ugentligt

Ansøgningsfrist

3. februar 2023

Ansættelsesdato

1. marts 2023

En stilling som organist ved Fjelstrup og Aller kirker er ledig fra 1. marts 2023 og et år frem, da vores faste organist har søgt orlov. Stillingen er som udgangspunkt på 26 timer pr. uge. Ansøgere, som ikke ønsker at lede kor, kan også komme i betragtning – i så fald med reduceret timetal.

Organistens opgaver er at

  • varetage musikledsagelse i kirkerne ved gudstjenester og kirkelige handlinger.
  • spille til plejehjemsgudstjenester og andre kirkelige aktiviteter.
  • lede Aller-Fjelstrup Sognekor, som har en ugentlig øveaften.
  • indøve satser med kirkesangerkoret EKKO op til udvalgte gudstjenester.

Vi tilbyder:

  • Fjelstrup kirke har et Marcussen & Søn-orgel med 15 stemmer, 2 manualer og pedal.
  • Aller kirke har et Marcussen & Søn-orgel med 9 stemmer, 1 manual og pedal.
  • Begge kirker har et godt el-klaver. Der er ligeledes et godt el-klaver i konfirmandstuen, som bruges til korøvelse.

Vi forventer:

  • at du har erfaring med orgelspil og klaverspil og gerne erfaring som organist.
  • Vi er også åbne for ansøgere, der er under uddannelse til organist
  • at du er fleksibel, ansvarsbevidst og med engagement vil indgå i samarbejdet med kolleger, præst og menighedsråd i sognene.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk bachelor- eller kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn på 296.864 – 395.331 kr. årligt. Rådighedstillægget udgør årligt 41.743 kr. – 64.832 kr. Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 290.698 kr. – 424.866 kr. årligt. Fikspunktet er 298.152 kr. Rådighedstillægget udgør årligt 22.407 kr. årligt. OK-tillæg på 967 kr. årligt. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusikerforening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med eksamen som kirkemusiker med orgel og korledelse (PO/KMOK-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrin-system. Basistrin 1 udgør 313.060 kr. årligt og basisløntrin 2 udgør 328.920 kr. årligt. Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør 31.734 kr. årligt for tjeneste ved 2-3 kirker.

Alle beløb er oplyst i nutidskroner pr. 1.10.2022 svarende til en fuldtidsstilling og skal kvoteres i forhold til ansættelsesgrad.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til nuværende organist Krista Revsbech på tlf. 25 30 48 78, mail: kristarevsbech@gmail.com, eller kontaktperson Svend Christensen, tlf. 21 48 28 89, mail: chrsvend@gmail.com

Ansøgning med relevante bilag sendes til Svend Christensen, Anslet Bygade 3, 6100 Haderslev, mail chrsvend@gmail.com

Ansøgningen skal være menighedsrådene i hænde senest den 3. februar 2023.

Del:

Go to Top