Organist og korleder til Frederikshavn Kirke, Frederikshavn Provsti, Aalborg Stift

Organist og korleder til Frederikshavn Kirke, Frederikshavn Provsti, Aalborg Stift

STILLINGEN

Omfang

37 timer ugentligt

Ansøgningsfrist

15. april 2024

Ansættelsesdato

1. juni 2024

Organist/kirkemusiker og korleder til Frederikshavn kirke

Fuldtidsstilling som organist/kirkemusiker og korleder ved Frederikshavn kirke, Frederikshavn Pastorat er ledig pr. 1. juni 2024 eller snarest derefter. Kirkens meget velklingende Marcussen orgel og kirkens fine akustik er befordrende for såvel orgel- som kormusik.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

 • Spille ved gudstjenester, herunder sommergudstjenester på Hirsholmene, plejehjemsgudstjenester, sygehuset, kirkelige handlinger, møder i Sognehuset
 • Lede kirkekoret med det eksisterende kor på ca. 10 medlemmer
 • Arrangere ca. 12 koncerter /musikarrangementer i samarbejde med deltidsorganisten og det øvrige musikliv
 • Medvirke ved musikgudstjenester, familiegudstjenester og andre særlige gudstjenester
 • Medvirke lejlighedsvis ved konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning (kirkeagenterne)
 • Medvirke ved ”Syng solen ned”, aftensang med liturgi og evt. nye tiltag
 • Være med til at vedligeholde og udvikle musikken i kirken
 • Have lyst og mod på at arbejde både med den traditionelle musik og den nyere rytmiske genre
 • Spille på lige fod fra salmebogen og andre nyere traditioner, som f.eks. højskolesangbogen, efterskolesangbogen, 100 salmer, salmer.dk o.l.
 • Spille både orgel og klaver i og uden for gudstjenesten f.eks. fællessang
 • Der er et klokkespil i kirken med 23 klokker som deltidsorganisten for øjeblikket har ansvaret for.

Vi forventer desuden, at du:

 • Har gode samarbejdsevner og vil indgå i et fleksibelt arbejdsfællesskab med de øvrige medarbejdere
 • Har gode organisatoriske evner og vil deltage i planlægnings- og medarbejdermøder
 • Såfremt organisten har interesse i at oprette og lede et menighedskor, er menighedsrådet positiv indstillet

Kirkens to organister indgår i en gensidig vikarforpligtelse.

Frederikshavn Sogn har ca. 8.000 indbyggere, 3 præster, for tiden den vakante fuldtids organiststilling og 1 deltid organist, 2 kordegne, 2 kirketjenere, 1 køkken medhjælper, 1 kirke- og kulturmedarbejder.

Orglet i Frederikshavn Kirke er fra Marcussen & Sønner og har 39 stemmer, 3 manualer og pedal. I 2022 fået installeret elektriske koblinger. Orglet er udstyret med Setzer system (Jens Langvad).

Ansættelsesvilkår

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 330.649.35 kr. – 402.903,26 kr. årligt (nutidskroner). Rådighedstillægget udgør årligt mellem  42.542,53 kr. – 66.074,23 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse PO/KMOK aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem med Organistforeningen.     Basisløntrin 1 udgør kr. 319.056,22 årligt (nutidskroner) og Basisløntrin 2 udgør kr. 335.220,06 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt kr. 32.341,60 (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 296.266.41 – 433.004,12 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 303.862,62 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 985,32 kr. (nutidskroner). Rådighedstillægget udgør årligt 22.836,18 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Anne-Marie Schøn tlf. 50974440, organist Thomas Kursch tlf. 31123375 eller kirkekontoret 98420599. Se også http://www.frederikshavnkirke.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 15. april 2024.

Ansøgning med relevante bilag sendes elektronisk til 8476fortrolig@sogn.dk. Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 17.

Menighedsrådet kan oplyse,

 • at der vil være tre måneders prøvetid
 • at der indhentes børneattest
 • at der evt. kan indhentes referencer efter aftale med ansøger

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Del:

ALLE OPSLAG