Loading...

Organist og korleder til Silkeborg Kirke, Silkeborg Provsti, Aarhus Stift

Organist og korleder til Silkeborg Kirke, Silkeborg Provsti, Aarhus Stift

STILLINGEN

Omfang

37 timer ugentligt

Ansøgningsfrist

30. maj 2022

Ansættelsesdato

15. august 2022

Den ene af vores to organister går efter 30 år i stillingen på pension og vi søger derfor en ny med tiltrædelse 15. august 2022 i en stilling på 37 timer/uge.

Silkeborg kirke er kendetegnet ved

 • Et mangfoldigt og spændende midtbysogn med et højt aktivitetsniveau samt en engageret menighed med en stor gruppe af frivillige.
 • Gudstjenester med stor velsyngende menighed, der værdsætter musik og korsang.
 • Et velfungerende og forgrenet kor- og musikliv.
 • Et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem alle faggrupper.
 • Stærk tradition med flotte klassiske koncerter i et akustisk skønt rum.
 • Stort pulpitur med nyrenoveret orgel 44 st., 3 man. og setzersystem, samt skærme v. spillebord.
 • Nyt Schimmel flygel i kirken, godt Hindsberg flygel i sognelokalerne, klokkespil, rytmiske instrumenter og fast sang- og musikanlæg.
 • Godt musikbudget og stort velorganiseret nodearkiv med bred musikstil.

Kerneopgaver i stillingen er

 • Musikledsagelse ved gudstjenester og kirkelige handlinger, der deles med din organistkollega
 • Ledelse af kirkens Ungdomskor (ca. 35 medlemmer) med fast ugentlig prøve, der medvirker ved højmesser (12 sangere), musikgudstjenester og koncerter.
 • Planlægning og afholdelse af musikgudstjenester samt koncerter, der ofte afvikles i samarbejde med aktive musikforeninger i byen.
 • Varetagelse af klokkespillet.

Vi søger en organist, der

 • Er DOKS-uddannet eller har anden tilsvarende relevant uddannelse.
 • Har erfaring med og lyst til korarbejde med unge mennesker.
 • Har sans for liturgi med plads til tradition og fornyelse.
 • Kan varetage klokkespillet eller har lyst til på sigt at uddanne sig dertil.

Løn og vilkår

Ansættelse sker ved Silkeborg Menighedsråd, Torvet 10C, 8600 Silkeborg.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 323.492 kr. og 394.182 kr. årligt. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 41.622 kr. og 64.644 kr. årligt. Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (PO/KMOK-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrin-system. Basistrin 1 udgør 312.150 kr. årligt og basisløntrin 2 udgør 327.964 kr. årligt. Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør 24.270 kr. årligt for tjeneste ved 1 kirke. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg. Aftale om indplacering indgås mellem menighedsrådet og Organistforeningen.

Alle beløb er oplyst i nutidskroner gældende pr.1.4.2022.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet måtte indgå.

Du vil blive bedt om at oplyse referencer forud for tilbud om ansættelse og du skal give tilladelse til at Menighedsrådet må indhente straffe- og børneattest.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest: mandag d. 30. maj 2022 kl. 23.59

Ansøgning sendes til 8017fortrolig@sogn.dk

Samtaler og prøvespil forventes afholdt mandag og tirsdag d. 13. og 14. juni 2022. Der vil deltage konsulent ved prøvespilning.

Hvis du vil vide mere om stillingen og have tilsendt arbejdsbeskrivelse for organistfunktionen, er du velkommen til at henvende dig til menighedsrådsformand Poul Nellemann Andersen, tlf. 2872 8118 eller sognepræst Anette Kortegaard, tlf. 6167 6682. For praktiske forhold omkring besigtigelse, evt. prøvespil mv. kan du kontakte organist Karin Viller 2860 8962.

Del:

ALLE OPSLAG

Go to Top