Organist til Faaborg og Diernæs Kirker, Fåborg Provsti, Fyens Stift

Organist til Faaborg og Diernæs Kirker, Fåborg Provsti, Fyens Stift

STILLINGEN

Omfang

37 timer ugentligt

Ansøgningsfrist

3. februar 2023

Ansættelsesdato

1. april 2023

En stilling som organist ved Helligåndskirken i Faaborg, Faaborg Sogn er ledig pr. 1. april 2023 – gerne tidligere. Helligåndskirkens organist varetager også organistfunktionen i Diernæs Kirke.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Vi søger en organist, der som minimum er uddannet kirkemusiker med orgel og korledelse (KM/PO) og som på en professionel og pædagogisk måde er i stand til at udfolde sin musikalitet i samvær med forskellige målgrupper. Vi forventer, at du er omhyggelig og ansvarsbevidst og kan arbejde selvstændigt samt er fleksibel og kan indrette din indsats efter skiftende behov. Du bliver en del af et godt kollegaskab med både de ansatte ved kirkerne (kordegn og kirketjener samt kirketjener/kulturmedarbejder i Faaborg, kirkesanger samt kirketjener ved Diernæs Kirke) og de tre præster i pastoratet, som er den kbf. sognepræst, vores sognepræst samt provsten som er knyttet til pastoratet som 50% sognepræst.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

 • medvirken ved gudstjenester, kirkelige handlinger og øvrige arrangementer
 • arbejde med kirkens kor, der deltager i højmesser
 • medvirken ved konfirmationsforberedelse, babysalmesang og junior-konfirmandundervisning
 • sørge for vikardækning

Faaborg Sogn har ca. 5.000 sognebørn og Diernæs Sogn ca. 1.300.

Hovedorglet i Faaborg er et Marcussen & søn fra 1979. Det gennemgik en renovering i 2013, hvor traktur bl.a. blev elektrificeret og senest i 2022, hvor det har gennemgået en større renovering. Det har 35 stemmer, 3 manualer og pedal.

Derudover findes der et kororgel, der er et Marcussen & søn fra 1937. Orglet gennemgik en stor restaurering i 2010. Det har 13 stemmer, 2 manualer og pedal.

Klokkespillet  i Faaborg har 38 klokker og blev skænket til kirken og Klokketårnet i 1960 af vinkonsul Andersen. Klokkerne er støbt i Holland. Spillebordet er pt. ude af drift og det vil derfor kun i en periode være den automatiske teknik, der bliver styret via en computer, som vil fungere. Menighedsrådet forventer i fremtiden at spillebordet bliver renoveret og at klokkespillet bliver højnet til international standard. Klokkespillet spiller hver dag 4 gange og er et vartegn for Faaborg.

Orglet i Diernæs Kirke er bygget af P.U.F. Demant tilbage i 1845, men har løbende gennemgået diverse renoveringer og udvidelser. Det har i dag 7 stemmer, 1 manual og pedal.

Vi forventer at vores nye organist har:

 • god fornemmelse for liturgien
 • lyst til at spille i begge kirker
 • evne og interesse for at varetage de mange opgaver, der er forbundet med ledelse og videreudvikling af vores kor
 • gode samarbejdsevner, da opgaverne løses i tæt samarbejde med kirkens præster og øvrige ansatte.
 • interesse for at spille på plejehjem, ved sognearrangementer m.m.
 • indsigt i og interesse for det kirkelige arbejde
 • en positiv indstilling til stillingens mange facetter og interessenter
 • lyst til at skabe en inspirerende og meningsfuld oplevelse i menighedslivet
 • lyst til at være en del af kirkens ansigt udadtil.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Faaborg Provsti i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Faaborg Sogns Menighedsråd beliggende Kirkestræde i Faaborg.

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 324.435,1 kr. – 395.331,08 kr. årligt (nutidskroner).

Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 41.742,98 kr. – 64.832,43 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Årslønnen for en kirkemusiker med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 313.059,87 kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 328.919,93 kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 31.733,77 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Lis Kamilla Andersen, Faaborg, tlf. 51295759, eller til kontaktperson Jørgen Elmelund Christensen, Diernæs, tlf. 22474764.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7695fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være Menighedsrådet i hænde senest den 3. februar 2023.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil finder sted d. 20. februar 2023 i Faaborg.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Del:

Go to Top