Organist til Glostrup Sogn, Glostrup Provsti, Helsingør Stift

Organist til Glostrup Sogn, Glostrup Provsti, Helsingør Stift

STILLINGEN

Omfang

37 timer ugentligt

Ansøgningsfrist

12. august 2024 kl. 12.00

Ansættelsesdato

1. oktober 2024

En stilling som organist i Glostrup Sogn er ledig pr. 1. oktober eller snarest derefter.

Stillingen er på 37 timer pr. uge, og det primære tjenestested er Østervangkirken.

Glostrup Sogn

Et stort og levende bysogn – med 2 kirker, et krematorium samt en stor nybygget sognegård. Vi har mange tjenester, konfirmander og et væld af aktiviteter og arrangementer for børn, unge og voksne. I den nybyggede sognegård skruer vi yderligere op for antallet af arrangementer. Glostrup Sogn er ét af Danmarks største, og vi har derfor en administrationschef, der varetager den daglige personaleledelse.

Vi tilbyder en attraktiv arbejdsplads – hvor vi sammen skaber det gode arbejdsliv

  • Ansættelse i en stilling på fuld tid, ansættelsesstart efter aftale, gerne 1. oktober.
  • En arbejdsplads, hvor fleksibilitet og samarbejde på tværs af de mange faggrupper vægtes højt, og er en forudsætning for at skabe et inspirerende og motiverende arbejdsmiljø.
  • Et engageret menighedsråd og en dygtig administration, der understøtter de øvrige medarbejderes opgavevaretagelse.
  • Et meningsfyldt job i en kirkelig organisation, hvor ansvarlighed, fleksibilitet og selvstændighed er naturlige værdier for dig i dit samarbejde med dine kolleger, menighedsrådet og de mange frivillige, som alle er engagerede mennesker.

Vi forestiller os, at vores nye organist

  • varetager den instrumentelle musikledsagelse ved højmesser, gudstjenester og kirkelige handlinger i fællesskab med vores anden organist ud fra en plan, der udarbejdes i samarbejde med administrationschefen.
  • akkompagnerer ved sognearrangementer og sammenkomster, hvor der er behov for musikalsk ledsagelse.
  • medvirker i planlægning og gennemførelse af koncerter.
  • bidrager til at styrke vores vision for musiklivet i Glostrup Sogn i tæt samarbejde med vores øvrige musikere og vores 6 præster.

Om orglerne i kirkerne

Orglet i Østervangkirken er et Jensen & Thomsen fra 1972; 22 stemmer.
I Østervangkirken forefindes endvidere et digitalt øveorgel og et flygel.

Orglet i Glostrup kirke er et Marcussen & Søn fra 1953; 16 stemmer. I løbet af 2024 bliver orglet udvidet og omintoneret.

Løn og ansættelsesforhold

Stillingen er på 37 timer pr. uge, efter aftale. Ansættelse sker ved Glostrup Sogns Menighedsråd. Stillingen indeholder skiftende arbejdstider. Du er forpligtet til at medvirke ved højtider i samarbejde med eller på skift med dine kollegaer, hvilket også indebærer weekend- og aftenarbejde.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere, eller:

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 313.868,00 kr. – 458.730,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 321.916,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 24.193,00 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 1.044,00 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 350.294,00 kr. – 426.740,00 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 45.070,00 kr. – 70.000,00 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 338.012,00 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 355.136,00 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 34.263,00 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Der vil være 3 måneders prøvetid, og der vil blive indhentet børne- og straffeattest ved ansættelse.

Ansøgningsfrist, samtaler og kontaktoplysninger

Yderligere oplysninger om sognet og stillingen kan søges på www.glostrupsogn.dk eller hos administrationschef Hanne Legaard, tlf. 5148 2890 eller e-mail hale@km.dk

Organist Marcel Gaul ved Glostrup Kirke kan også kontaktes på e-mail marcelgaul@glostrupsogn.dk eller tlf. 9199 8228.

Ansøgning med bilag og referencer sendes pr. e-mail til 7147fortrolig@sogn.dk
senest 12. august 2024 kl. 12.00.

Vi forventer at holde samtaler med prøvespil i uge 34.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Del:

ALLE OPSLAG