window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-43707263-1');
Loading...

Organist til Hillerslev, Kåstrup og Sennels Kirker, Thisted Provsti, Aalborg Stift

Organist til Hillerslev, Kåstrup og Sennels Kirker, Thisted Provsti, Aalborg Stift

OM STILLINGEN

Omfang

30 timer ugentligt

Ansøgningsfrist

21. januar 2021

Ansættelsesdato

1. marts 2022

Vild natur, højt til loftet, vind i håret – og gode orgler til den organist eller anden musiker, der søger til Hillerslev, Kåstrup og Sennels Kirker i Thy.

Kunne du tænke dig at være vores nye organist, kan vi tilbyde

  • 30 timer bl.a. i selskab med to præster, to gode flygler og orgler,
  • mange muligheder at plukke iblandt, forfølge og dermed præge,
  • gode viljer til samarbejde,
  • god opbakning fra sang- og musikglade menigheder,
  • menighedsråd, der prioriterer musik og koncerter,
  • landsby i vækst,
  • åbenhed over for nye mennesker og idéer,
  • mulighed for efter-/uddannelse lokalt.

Læs hele stillingsbeskrivelsen på vores hjemmeside.

Har du lyst til at indgå i samarbejde med præsterne om at skabe den bedste gudstjeneste og kirkeliv i Hillerslev, Kåstrup og Sennels Kirker, så send din ansøgning senest den 21. januar 2022 til 8644fortrolig@sogn.dk. Vi glæder os til at høre, hvad du kan og har af idéer, for vi har albuerummet.

Kom meget gerne og besøg os for at opleve, hvem vi er, hvordan her er at være, se og føle kirkerne og instrumenterne. Kontakt sognepræst Sigrid Wilbrandt Kjær på 51505035 eller sikj@km.dk.

Få et indtryk af området på Thisted Kommunes hjemmeside og læs om vores kirker.

Ansættelsen af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil for PO/KMOK-organister være omfattet af Organistoverenskomsten mellem Kirkeministeriet og CO10 og vil for DOKS-organister være omfattet af Protokollat til overenskomst for akademikere i staten mellem Kirkeministeriet og AC. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 284.800,88 kr. til 416.246,84 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 292.103,12 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.952,42 kr. (nutidskroner). OK-tillæg på 947,19 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 317.853,20 kr. og 387.391,11 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.896,13 kr. og 63.517,15 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.
Årslønnen for ansøgere med eksamen som kirkemusiker med orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basisløntrin 1 udgør kr. 306.708,73 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 322.247,03 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 31.089,97 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Løn, OK-tillæg samt rådighedstillæg er oplyst i nutidskroner pr. 1.10.2021 for en fuldtidsstilling og kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Del:

ALLE STILLINGSOPSLAG

Go to Top