Organist til Lynge og Uggeløse Kirker, Hillerød Provsti, Helsingør Stift

Organist til Lynge og Uggeløse Kirker, Hillerød Provsti, Helsingør Stift

STILLINGEN

Omfang

37 timer ugentligt

Ansøgningsfrist

1. februar 2023

Ansættelsesdato

1. april 2023

En stilling som organist ved Lynge og Uggeløse kirker, Lynge og Uggeløse sogne er ledig pr. 1. april 2023.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

 • Medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger i de to kirker
 • Medvirke ved tjenester på det lokale plejehjem to gange om måneden
 • Være ansvarlig for at tilrettelægge og gennemføre et koncertprogram med fire arrangerede koncerter; fire koncerter med egen deltagelse samt to solokoncerter
 • Medvirke ved konfirmandundervisning med tre klasser samt en specialklasse og ved det årlige minikonfirmandforløb
 • Etablere og lede et børnekor
 • Føre tilsyn med orglerne og foretage stemning af rørstemmer

Lynge og Uggeløse sogne har 5.400 antal indbyggere, ni ansatte i sognet. Sognene er kendetegnet ved at have to smukke kirker, der begge er fra 1100-tallet. Lynge kirke er kendt for sine smukke, nyrestaurerede kalkmalerier. I Uggeløse kirke er der et nyere alterbillede af Anette Harboe Flensburg, og et nyt maleri af Arne Haugen Sørensen opsættes i skibet i 2023. Sognene med de to sammenbyggede oprindelige landsbyer er i hastig udvikling med mange nytilflyttere. Der er et aktivt foreningsliv især inden for sport. Den lokale erhvervsforening laver flere årlige aktiviteter herunder i samarbejde med menighedsrådet juletræstænding den 1. december. Arrangementet indeholder blandt andet en adventsandagt i Lynge kirke.

Orglerne:

Lynge kirke: 20 stemmer, 3 manualer (Hv, SV, Kronos) og ped. Th Frobenius og Sønner 1988; mindre omdisponering og udvidelse 1993 ved samme; ombygget af Carsten Lund 2007. Se nærmere på www.lyug.dk

Uggeløse kirke: 12 stemmer, 2 manualer (Hv, Sv) og ped. Jensen & Thomsen 1972; ældre piber (bl.a. Knud Olsen 1877) genanvendt; 3 stemmer omintoneret 1983 af samme.

Vi forventer, at du:

 • Er uddannet ved et af musikkonservatorierne eller en af kirkemusikskolerne
 • Har erfaring fra arbejde som organist og korleder
 • Har lyst til at være med til at sikre en fortsat høj kvalitet ved de kirkelige tjenester
 • Har lyst til at etablere og lede et nyt børnekor
 • Har lyst til at indgå i et godt arbejdsfællesskab omkring de to middelalderkirker.

Ansættelse sker ved Lynge og Uggeløse Sognes Menighedsråd beliggende Ved Gadekæret 2C, 3540 Lynge, Allerød kommune.

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 324.435,1 kr. – 395.331,08 kr. årligt (nutidskroner).

Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 41.742,98 kr. – 64.832,43 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikeruddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 313.059,87 kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 328.919,93 kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 31.733,77 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2 kirker.

Løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Martin Corfix på telefonnummer 61507028/mail mcor@km.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Menighedsrådet for Lynge og Uggeløse Sogne eller på mail til 7425fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 1. februar 2023 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 6.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Del:

Go to Top