window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-43707263-1');
Loading...

Organist til Ølstykke Sogn, Frederikssund Provsti, Helsingør Stift

Organist til Ølstykke Sogn, Frederikssund Provsti, Helsingør Stift

OM STILLINGEN

Omfang

32 timer ugentligt

Ansøgningsfrist

14. januar 2022

Ansættelsesdato

En stilling som organist i Ølstykke Sogn er ledig til besættelse snarest muligt. Stillingen er på 32 timer pr. uge.

Sognet har to kirker (Ølstykke Kirke fra ca. 1175 og Udlejre Kirke fra 1991) og er kendetegnet ved sin størrelse på ca. 15.000 borgere og 12.000 medlemmer af folkekirken. Der er til betjening i kirkerne fire præster, tre kirketjenere og to kirkesangere.

Ølstykke Kirke ligger på Kirkepladsen 2, 3650 Ølstykke og Udlejre Kirke på Ørnebjergvej 7, 3650 Ølstykke.

Orglet i Udlejre Kirke er udført af P.G. Andersen & Bruhns Orgelbyggeri ApS. Det har i alt 1.242 piber, to manualer, pedal og 22 stemmer

Orglet i Ølstykke Kirke er et Markussen orgel fra 1984 og har 17 stemmer (13 + 2 todelte).

Der er i Udlejre Kirke i 2021 anskaffet flygel (Shigeru Kawai) til brug i kirkerummet. Den store sal i Udlejre Kirke har desuden eget flygel til brug ved sangdage m.m. Sognecenteret ved Ølstykke Kirke har ligeledes flygel. Der er mulighed for el-klaver.

Ansøger skal indgå i et godt samarbejde med sognets anden organist og sognets ansatte. Vi håber meget at du vil fortsætte det gode samarbejde præster og organist imellem. Stillingen vil indebære bl.a. musikledsagelse til søn- og helligdags gudstjenester, børnegudstjenester, kirkelige handlinger (f.eks. ved udendørs vielser inden for sognets grænser), betjening ved handlinger på plejehjem og sognearrangementer. Sognet har årligt flere koncerter, hvor du også forventes at deltage og være en aktiv medspiller i forbindelse med dels aktiv medvirken dels kontakt til kunstnere. Herunder vil der forekomme musikledsagelse ved festhøjmesser o.lign. i samarbejde med andre musikere. Stillingen omfatter også medvirken ved bl.a. konfirmandundervisning og aktiviteter forbundet med skoletjenesten.

Vi forventer, at du mestrer både klassisk kirkemusik og moderne rytmisk kirkemusik og kan til begge benytte både orgel og klaver/flygel.

Sognet har for nærværende ikke et kor, men påtænker at skulle etablere et sådant – evt. som voksenkor eller børnekor. Vi forventer, at du vil kunne være en aktiv medspiller til dette.

Der vil være prøvespil, hvilket vil blive oplyst når ansøgninger er modtaget og behandlet.

Ansættelsen af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil for PO/KMOK-organister være omfattet af Organistoverenskomsten mellem Kirkeministeriet og CO10 og vil for DOKS-organister være omfattet af Protokollat til overenskomst for akademikere i staten mellem Kirkeministeriet og AC.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 284.800,88 kr. – 416.246,84 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 292.103,12 kr. (nutidskroner). Rådighedstillægget udgør årligt 21.952,42 kr. (nutidskroner). Dertil kommer årligt OK18-tillæg på 947,19 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 317.853,20 kr. – 387.310,88 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.896,13 kr. – 63.517,15 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 306.708,73 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 322.247,03 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 31.089,97 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg er oplyst i nutidskroner pr. 1.10.2021 for en fuldtidsstilling og kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Der vil – efter aftale – blive indhentet børneattest og mulige referencer.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved kontaktperson Lotte Nielsen (tlf. 23473871), organist Sverre Larsen (tlf. 26130664) eller menighedsrådets formand Jesper Helsø (tlf. 20109720).

Ansøgning med relevante bilag sendes på mail til 7409fortrolig@sogn.dk senest 14. januar 2022 kl. 12.00, men meget gerne før. Samtaler og prøvespil forventes i uge 3/4 2022.

Del:

ALLE STILLINGSOPSLAG

Go to Top