Organist til Opstandelseskirken, Albertslund, Glostrup Provsti, Helsingør Stift

Organist til Opstandelseskirken, Albertslund, Glostrup Provsti, Helsingør Stift

STILLINGEN

Omfang

37 timer ugentligt

Ansøgningsfrist

13. april 2023 kl. 12.00

Ansættelsesdato

1. juni 2023

Har du lyst til at indgå i et aktivt team om at være kirke i tiden, så er du måske vores nye musiker/organist i Opstandelseskirken i Albertslund?

Stillingen som organist/kirkemusiker ved Opstandelseskirken er ledig. Vi søger derfor en person med hjerte for musikken.

Stillingen er på gennemsnitligt 37 timer per uge.

Opgaverne:

 • Musikalsk ansvar for ugentlige højmesser, kirkelige handlinger, andagter mv.
 • Ledelse af kirkens professionelle kor (2-3 sangere), der synger både klassisk og rytmisk ved højmesser og andre kirkelige handlinger, samt voksenkor eller forældre/barn-kor.
 • Være medlem af med kirkens musikudvalg og aktivt bidrage med at arrangere koncerter mv.
 • Spille ved hverdagsgudstjenester på ældrecentret, Albertshøj, hver anden uge.
 • Deltage og spille ved koncerter.
 • Spille ved konfirmandundervisningen hver uge.
 • Spille ved spaghetti-gudstjenester og lignende.
 • Deltage og spille ved sogneeftermiddage ca. en gang månedligt.
 • Deltage aktivt i kirkens samarbejde med lokale institutioner, skoler, bibliotek og musikskole, som fylder en del særligt omkring påske og jul.
 • Sørge for vikardækning ved egne ferie og fridage – også for kirkesangernes vedkommende.

Kirkens orgel er bygget i 1991 af Frobenius & Sønner. Det har 38 stemmer og et sættekombinationssystem med 999 indstillingsmuligheder og 10 hurtigvalgsprogrammer.

Herudover har vi i kirkesalen også et Steinway & Sons koncertflygel. Menigheden sætter pris på begge instrumenter, og at der veksles mellem disse.  Vi har få lørdagstjenester, men et menighedsliv som undertiden sætter pris på en organist/pianist ved diverse aftentjenester.

Vi forventer:

 • At du er fleksibel og kan indgå i et menighedsliv, hvor samarbejde med kirkens øvrige personale og frivillige prioriteres.
 • At du har en faglig og passioneret tilgang til musikken.
 • Er kompetent inden for det klassiske repertoire, såvel inden for den rytmiske musik
 • Har lyst til og flair for korledelse af både børn, unge og voksne
 • Kan være tovholder for koncerter og lejlighedsvis selv give koncert eller medvirke herved.
 • Har forståelse for kirkens liv og virke
 • Du er uddannet på et musikalsk højt niveau

Vi tilbyder:

 • En stilling på gennemsnitlig 37 timer/uge.
 • Orgel og koncertflygel i eksklusiv kvalitet.
 • En stilling, hvor der er gode udviklingsmuligheder, og hvor du er med til at udvikle kirkes musikalske profil i forhold til børn og børnefamilier.
 • Et arbejdsmiljø baseret på fleksibilitet, glæde, tillid og respekt.
 • Sundhedsforsikring
 • Fri kaffe/te og frugt gennem arbejdsdagen.

Lidt om os:
Opstandelseskirken er en folkekirke beliggende i Vestegnes smørhul tæt ved S-tog og offentlig trafik. Vi er et sogn, der spænder vidt både socialt og etnisk, og det betragter vi som en rigdom. Vi har gode erfaringer med at mødes med musikken som samlende punkt og sætter stor pris på samarbejdet med andre lokale aktører som fx skoler og institutioner, biblioteket og den lokale musikskole.

Vi ønsker at være en kirke, med fuld integritet, som kalder det bedste frem i os mennesker. Centralt i kirkens ugeprogram står de velbesøgte højmesser og torsdagsandagter hvor liturgi, forkyndelse og musik går op i en højere enhed.

Opstandelseskirken er et levende ’hus’ med kirkekontor for de tre sogne i Albertslund Kommune. Kirkesal og menighedsfaciliteter er under samme tag og gennem dagen og ugen samles mange mennesker i kirkens lokaler.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Marianne Fischer, 21400685/maf@km.dk, eller sognepræst Henrik Friberg, 24619362/hcf@km.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 9134fortrolig@sogn.dk og skal være menighedsrådet i hænde senest torsdag den 13. april 2023 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted den 25. og 26. april 2023

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Ansættelse sker ved Opstandelseskirkens Menighedsråd beliggende Gymnasievej 2, 2620 Albertslund. Nærmeste foresatte bliver kirkens administrationschef.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 290.698,37 kr. – 424.866,23 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 298.151,82 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.407,00 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 966,80 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 324.435,1 kr. – 395.331,08 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 41.742,98 kr. – 64.832,43 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen som kirkemusiker med orgel og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 313.059,87 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 328.919,93 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 24.340,60 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.

Del:

ALLE OPSLAG