Loading...

Organist til Ranum, Malle og Vilsted Kirker, Vesthimmerlands Provsti, Viborg Stift

Organist til Ranum, Malle og Vilsted Kirker, Vesthimmerlands Provsti, Viborg Stift

STILLINGEN

Omfang

19 timer ugentligt

Ansøgningsfrist

28. september 2022

Ansættelsesdato

Snarest muligt

I Ranum, Malle og Vilsted kirker, midt i det skønne Vesthimmerland, søger vi en organist, der sammen med gode kolleger og et velfungerende menighedsråd, vil være med til at tage vare på vores sogn og udvikle vores kirkeliv.

Pastoratet har en spændende og alsidig sammensætning med folkeskole og friskole, en stor international efterskole, plejehjem, asylcenter, bosteder, børnehaver og mange folk i sognet, der gerne vil kirken.

Vi leder derfor efter en organist, som har lyst til både de almindelige gudstjenester og kirkelige handlinger, men som også synes det vil være spændende, sammen med os, at afprøve nye former og aktiviteter, der vil gøre kirken attraktiv og inspirerende for hele sognet.

Selvfølgeligt har vi også plejehjemsgudstjeneste, konfirmand- og minikonfirmand, familiegudstjenester og sogneaftner, som organisten på forskellig måde vil deltage i.

Vi er stolte af vores orgel i Ranum kirke, som i 1975 er bygget af Troels Krohn med 28 stemmer, tre manualer samt pedal og 1800 piber, og er dermed det næststørste orgel i Viborg Stifts landsbykirker. Ved kirkerne i Vilsted og Malle har vi mindre men velfungerende orgler, og i alle tre kirker er der også et klaver.

Ranum-Malle og Vilsted pastorat har tilsammen omkring 1.800 indbyggere. Der er én præst i pastoratet, en dygtig og erfaren kirkesanger samt to erfarne gravere, der også fungerer som kirketjenere.

Vi søger som udgangspunkt en erfaren kirkemusiker, men er også åbne overfor ansøgninger fra dygtige pianister som kunne tænke sig at udvikle deres faglighed som orgelmusiker, og kunne se arbejdet som organist i Ranum-Malle og Vilsted som en interessant udviklingsmulighed.

Som udgangspunkt ligger stillingen på 19 timer ugentligt, men lad os tage en snak om dine ønsker og de muligheder, der kunne være.

Skriv eller ring til menighedsrådets kontaktperson Inge Hjulmand Kragh på mail (ingehjulmand@gmail.com) eller telefon 4046 7847, og lad os få en snak om mulighederne. Herefter kan du få tilsendt den fulde stillingsbeskrivelse, og vi kan eventuelt aftale tid for en første uddybende samtale.

Send din ansøgning til Ranum.menighedsraad@mail.dk senest den 28. september 2022.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 289.853 kr. – 423.631 kr. Fikspunktet er 297.285 kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.342 kr. årligt. OK-tillæg på 964 kr. årligt. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 323.491,82 kr. og 394.181,66 kr. årligt. Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 41.621,62 kr. og 64.643,93 kr. Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen som kirkemusiker med orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 312.149,65 kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 327.963,60 kr. årligt. Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 31.641,50 kr. for tjeneste ved 2-3 kirker.

Løn, OK-tillæg samt rådighedstillæg er oplyst i nutidskroner pr. 01.04.2022 for en fuldtidsstilling og kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Del:

ALLE OPSLAG

  • 26 timer ugentligt; ansøgningsfrist: 25.09.2022

  • 21 timer ugentligt; ansøgningsfrist: 28.09.2022

  • 37 timer ugentligt; ansøgningsfrist: 28.09.2022

  • 19 timer ugentligt; ansøgningsfrist: 28.09.2022

  • 37 timer ugentligt; ansøgningsfrist: 29.09.2022

  • 37 timer ugentligt; ansøgningsfrist: 02.10.2022

  • 20 timer ugentligt; ansøgningsfrist 10.10.2022 kl. 12.00

  • 19 timer ugentligt; ansøgningsfrist: 23.10.2022

  • 20 timer ugentligt; ansøgningsfrist: 24.10.2022

Go to Top