window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-43707263-1');
Loading...

Organist til Ruds Vedby Kirke, Ringsted-Sorø Provsti, Roskilde Stift

Organist til Ruds Vedby Kirke, Ringsted-Sorø Provsti, Roskilde Stift

OM STILLINGEN

Omfang

17 timer ugentligt

Ansøgningsfrist

25. maj 2021

Ansættelsesdato

1. august 2021

Til en stilling på 17 timer om ugen søger vi en organist til Ruds Vedby Kirke med tiltrædelse den 1. august 2021, da vores nuværende organist går på pension.

Stillingen varetages i Ruds Vedby Kirke og sognegård.

De primære opgaver vil være:

  • Musikalsk ledsagelse ved alle gudstjenester og kirkelige handlinger i Ruds Vedby Kirke.
  • Medvirke ved konfirmandundervisning nogle gange om året efter aftale med præsterne.
  • Medvirke til planlægning og gennemførelse af koncerter, arrangementer mm. i Ruds Vedby Sogn i samarbejde med menighedsrådet.

Ruds Vedby Sogn er en stationsby. Vi har omkring 2000 indbyggere, hvoraf knap 1700 er medlemmer af folkekirken. Kirkegangen er lidt nedadgående, men ikke dårligt i betragtning af sognets størrelse.

Vi lægger vægt på, at du er selvstændig i dit arbejde, er initiativrig, at du har en fleksibel tilgang til de forskellige opgaver, og vi tilbyder tilsvarende en fleksibel arbejdsdag.

Som kirke kan vi tilbyde dig en god arbejdsplads med en god tone. Nogle dygtige medarbejdere der sætter stor pris på, at vi har det godt med hinanden. Vi opfatter os selv som et stærkt team.

Er du interesseret i at vide mere om stillingen så kan kirkens kontaktperson Ruth Jensen kontaktes på 60150247, kirkens menighedsrådsformand Asger Bang 21414246, sognepræst Marianne Agerholm på 58261136.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning med relevante bilag senest tirsdag den 25. maj 2021 kl. 12.00 enten via mail til: rudsvedby.sogn@km.dk  eller sendt pr. post til Ruds Vedby Menighedsråd, Rudsgade 15C, 4291 Ruds Vedby, mærket ansøgning.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil finder sted i uge 24.

Der vil blive indhentet børneattest.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelsen af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil for PO/KMOK-organister være omfattet af Organistoverenskomsten mellem Kirkeministeriet og CO10 og for DOKS-organister være omfattet af Protokollat til overenskomst for akademikere i staten mellem Kirkeministeriet og AC.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 283.955,68 kr. – 415.011,55 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 291.236,25 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.887,27 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 944,37 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 316.909,91 kr. – 386.241,45 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.774,76 kr. – 63.328,65 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basisløntrin 1 udgør kr. 305.798,51 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 321.290,70 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 23.776,02 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.

Løn, OK-tillæg samt rådighedstillæg er oplyst i nutidskroner pr. 1.4.2021 for en fuldtidsstilling og kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Del:

ALLE STILLINGSOPSLAG

Go to Top