Organist til Sct. Peders Kirke, Næstved, Næstved Provsti, Roskilde Stift

Organist til Sct. Peders Kirke, Næstved, Næstved Provsti, Roskilde Stift

STILLINGEN

Omfang

21 timer ugentligt

Ansøgningsfrist

31. januar 2023 kl. 12.00

Ansættelsesdato

1. marts 2023

Sct. Peders Sogn i Næstved søger deltidsorganist
Pr. 1. februar 2023 bliver den ene stilling som organist i Sct. Peders Sogn, Sct. Peders Kirkeplads 5, Næstved, ledig. Stillingen ønskes besat fra 1. marts 2023 og er på er på 21 timer pr. uge.

Vi søger derfor en engageret organist med gode samarbejdsevner, der vil være med til at præge den musikalske udvikling omkring sognets mangeartede aktiviteter i samarbejde med vores nuværende organist og præster, med sognets øvrige ansatte samt frivillige og menighedsråd.

Sct. Peders kirke, som ligger midt i Næstved by, råder over to orgler – et stort romantisk orgel og et mindre renæssanceorgel. Sognegården, hvor mange af sognets aktiviteter finder sted, ligger tæt på kirken.

Forventninger

 • Du skal kunne betjene begge orgler i Sct. Peders Kirke (læs nærmere om orglerne på www.sct.pederskirke.dk under “musik i kirken”)
 • Vi ønsker en uddannet organist med en bred musikalsk horisont
 • Du har lyst og evner til ledelse af kirkens pigekor
 • Du har gode samarbejdsevner både i forhold til parløb med kollega og til de øvrige ansatte og aktive omkring kirken

Arbejdet omfatter

 • højmesser, gudstjenester og andre kirkelige handlinger ved kirken, i byens to kapeller, på sognets plejecentre og Næstved Sygehus samt planlagt vikariering i nabosogn
 • ledelse af pigekor sammen med fuldtidsansat organist (pigekoret består af 16 piger, der er ansat som kirkekorssangere)
 • at du assisterer ved undervisning af konfirmander og minikonfirmander efter nærmere aftale med præsterne
 • deltagelse i skole/kirke samarbejde
 • akkompagnement til fællessang ved møder m.v.
 • deltagelse i planlægning og afvikling af koncerter m.m. i samarbejde med fuldtidsorganisten og musikudvalg
 • afholdelse egne koncerter i mindre omfang
 • gensidig vikarforpligtelse de to organister imellem
 • et tæt og fleksibelt samarbejde med kirkens fultidsorganist om planlægning og fordeling af opgaverne

Vilkår
Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Næstved i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Sankt Peders Sogns Menighedsråd beliggende Sct. Peders Kirkeplads 16, 4700 Næstved.

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC- skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 324.435,1 kr. – 395.331,08 kr. årligt (nutidskroner). Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 41.742,98 kr. – 64.832,43 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Årslønnen for ansøgere med kirkemusiker med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 313.059,87 kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 328.919,93 kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt r. 24.340,60 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.

Løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Der vil være 3 måneders prøvetid, og der vil blive indhentet børneattest og referencer efter aftale med ansøgeren.

Nærmere oplysninger om stillingen Kan fås hos organist Jens Ramsing på 20 24 49 83 (med hvem man også kan aftale besøg i kirken), menighedsrådsformand Lene Cortz på 22 12 64 96 eller pastor Lars Hansen på 29 62 45 33.

Ansøgningen stiles til Menighedsrådet for Sct. Peders Sogn og sendes til e-mailadressen 7510fortrolig@sogn.dk. Ansøgningsfristen er tirsdag den 31. januar 2023 kl.12.00.

Del:

Go to Top