Organist til Thomas Kingos Kirke, Odense Sankt Knuds Provsti, Fyens Stift

Organist til Thomas Kingos Kirke, Odense Sankt Knuds Provsti, Fyens Stift

STILLINGEN

Omfang

37 timer ugentligt

Ansøgningsfrist

31. marts 2023

Ansættelsesdato

1. juni 2023

Thomas Kingos Kirke i Odense søger ny organist pr. 1. juni 2023 eller efter aftale.

Vi søger en engageret fuldtidsorganist, som i samarbejde med kirkens præster, medarbejdere og menighed vil udvikle det musikalske liv ved kirken.

Stillingsbeskrivelse
Vi ønsker os en alsidig organist, som både har lyst til at spille orgel og flygel, og som kan skabe et fagligt miljø omkring kirkens korsangere, som motiverer sangerne.

Der er et rigt musikalsk liv ved kirken. Vi er glade for højmessen, og vi eksperimenterer med andre gudstjenester og andagter, blandt andet børnegudstjenester, morgensang og aftengudstjenester.

Der er i menigheden en betydelig koncertinteresse, og vi forventer, at du gerne vil give koncerter og sammen med musikudvalget stå for koncerter med udefrakommende kunstnere.

Sognet
Thomas Kingos Sogn har godt 8000 sognebørn. Du vil her møde to præster, en kordegn, to kirketjenere og en kirkelig børnemedarbejder. Søndagskoret har fem sangere. Menighedsrådet består af 11 medlemmer. Kirken er kendt for god kirkegang og en sangglad menighed, som gerne vil i dialog med organisten. Orglet Orglet er et Marcussen & Søn instrument med 34 stemmer på 3 manualer og pedal. I 2012 har orglet undergået større ændringer af teknisk og klanglig art. Kirkens første orgel blev bygget i 1925. Der var tale om et mindre, romantisk instrument med 13 stemmer og 1 transmission, fordelt på 2 manualer og pedal. Orglet var allerede forberedt til 22 stemmer, og i 1937 blev de manglende piberækker indsat. I 1953 blev orglet udstyret med mekanisk traktur, og væsentlige dele af klangmaterialet fra 1925 og 1937 blev genanvendt. Orglet havde nu 34 stemmer på 3 manualer og pedal.

Løn og ansættelse
Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst med Dansk Organist og Kantor Samfund eller Organistforeningen. Begge grupper opfordres til at søge stillingen.

Ansættelse vil for PO/KMOK-organister være omfattet af Organistoverenskomsten mellem Kirkeministeriet og CO10 og vil for DOKS-organister være omfattet af Protokollat til overenskomst for akademikere i staten mellem Kirkeministeriet og AC. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Der er rådighedsforpligtigelse til stillingen.

Årslønnen for nye ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 324.435 kr. og 395.332 kr. årligt. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 41.743 og 64.832 kr.

Indplaceringen og rådighedstillægget ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Årslønnen for ansøgere med eksamen som kirkemusiker med orgel og korledelse (PO/KMOK -organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrin-system. Basistrin 1 udgør 313.060 kr. årligt og basisløntrin 2 udgør 328.920 kr. årligt. Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør 24.341 kr. årligt for tjeneste ved 1 kirke.

Alle beløb er oplyst i nutidskroner gældende pr. 1.10.2022.

Yderligere oplysninger, herunder nærmere detaljer om arbejdets indhold, kan fås hos

formand Vibeke Nielsen tlf. 61 68 55 43. eller kontaktperson Jørn Aarup-Kristensen tlf. 40 36 94 09.

Ansøgningsfrist: fredag den 31. marts 2023. Ansøgningen sendes pr. mail til 7777fortrolig@sogn.dk eller med posten til Thomas Kingos Kirkekontor, att. kontaktpersonen, Bülowsvej 9-11, 5230 Odense M.

Samtaler og prøvespil forventes afholdt onsdag den 19. og torsdag den 20. april fra kl. 17.00.

Del:

ALLE OPSLAG