window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-43707263-1');
Loading...

Organist til Voldum og Rud Kirker, Favrskov Provsti, Aarhus Stift

Organist til Voldum og Rud Kirker, Favrskov Provsti, Aarhus Stift

OM STILLINGEN

Omfang

12 timer ugentligt

Ansøgningsfrist

5. oktober 2021

Ansættelsesdato

1. november 2021

Vi søger en deltidsorganist til Voldum og Rud kirker til en stilling på 12 timer pr. uge (12/37). Stillingen ønskes besat pr. 1. november 2021 eller snarest derefter.

Folkekirken Voldum-Rud er kendetegnet ved

 • At være en god arbejdsplads med gode kolleger
 • Et godt samarbejde mellem sognets præst, engagerede medarbejdere og et aktivt menighedsråd
 • En sognekirke, som – i respekt for traditionen – forsøger at tage farve af lokalbefolkningen
 • Et stort ønske om at være en lokal, relevant kirke og et fællesskab for alle

Vi forventer, at du

 • Har en kirkemusikalsk kandidateksamen, en uddannelse i orgel og korledelse eller en anden relevant musikalsk uddannelse
 • Er en dygtig organist med en bred musikalsk horisont
 • Er indstillet på, at en sang fra Højskolesangbogen eller andre folkelige sange kan indgå i gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Vil inspirere Menighedsrådet til det kommende års koncerter

Ud over at forestå musikledsagelse til gudstjenester og kirkelige handlinger, medvirker organisten

 • Ved plejehjemsgudstjenester (månedligt)
 • Ved formiddagssang i Voldum Kirkehus (månedligt)
 • Ved planlægning og afvikling af sangaftener i Voldum Kirkehus (1-2 pr. år)
 • Ved planlægning, koordinering og gennemførelse af koncerter i kirken
 • Som leder af kirkens kor

Der spilles på søndage og helligdage som oftest til én gudstjeneste enten i Rud eller Voldum Kirke.

Orglet i Voldum Kirke er bygget af Frobenius og Sønner i 1998 og har 15 stemmer. Endvidere findes der et el-klaver i kirken.
Orglet i Rud Kirke er bygget af Bruno Christensen & Sønner i 1983 og har 6 stemmer. Endvidere findes der et (ældre) el-klaver i kirken.

Læs mere om Folkekirken Voldum-Rud.

Ansættelse sker ved Voldum-Rud Menighedsråd, ved formand Gert Torstensson.
 
Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil for PO/KMOK-organister være omfattet af Organistoverenskomsten mellem Kirkeministeriet og CO10 og vil for DOKS-organister være omfattet af Protokollat til overenskomst for akademikere i staten mellem Kirkeministeriet og AC.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 283.956,00 kr. – 415.012,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 291.236,00 kr. (nutidskroner) for en fuldtidsstilling. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.887,27 kr. (nutidskroner) for en fuldtidsstilling. Desuden betales et OK-tillæg på kr. 944 kr. årligt. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 316.910,00 kr. – 386.161,00 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.774,76 kr. – 63.328,65 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 305.799,00 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 321.291,00 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 30.997,71 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker

For alle overenskomster: Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg er oplyst i nutidskroner pr. 1.4.2021 for en fuldtidsstilling og kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Der indhentes børneattest, og det må påregnes, at der vil blive indhentet referencer.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Sognepræst René Høeg 22 95 10 16 (for kirkemusikalske og liturgiske spørgsmål) eller Formand/kontaktperson Gert Torstensson 40 62 93 87 (for alle andre spørgsmål)

Ansøgningen med relevante bilag sendes pr. e-mail til:

Voldum-Rud Sognes Menighedsråd 8143fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 5. oktober kl. 12:00

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 41

 

 

Del:

ALLE STILLINGSOPSLAG

Go to Top