window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-43707263-1');
Loading...

Organist ved Hellebæk Kirke, Helsingør Domprovsti, Helsingør Stift

Organist ved Hellebæk Kirke, Helsingør Domprovsti, Helsingør Stift

OM STILLINGEN

Omfang

30 timer ugentligt

Ansøgningsfrist

14. april 2021

Ansættelsesdato

1. juni 2021

En stilling som organist ved Hellebæk Kirke, Hellebæk Sogn er ledig pr. 1. juni 2021.

Stillingen er på 30 timer pr. uge.
Organisten skal varetage følgende opgaver:

 • Spille ved kirkens højmesser, udendørs gudstjenester og andagter, samt kirkelige handlinger
 • Spille ved en månedlig gudstjeneste på sognetes plejehjem, samt arrangementer op til jul.
 • Deltage i konfirmandundervisning, ved sognearrangementer, m.v.
 • Arrangere koncerter og musikalske aktiviteter i sognet
 • Lede og motivere børnekor
 • Deltage i kalendermøder og indgå i kirkens aktivitetsudvalg.
 • Varetage engagering af kirkesanger, samt organist ved eget fravær.

Hellebæk Sogn har 6213 indbyggere. Vi er 9 ansatte ved kirken, som har et stabilt og rummeligt arbejdsmiljø, med plads til skæve indslag og humor.

Hellebæk kirke er smukt placeret, med udsigt direkte til Øresund. Der er plads til 170 personer.

Sognet er kendetegnet ved en stabil og engageret menighed, ligesom kirken er vellidt i sognet og søgt til kirkelige handlinger.
Hellebæk kirke er lukket frem til 1. april pga. en større renovering. Herefter kan kirke og orgel beses. Indtil da kan kirkens hjemmeside besøges online, hvor der også kan læses mere om orglet.

Hellebæk Kirkes orgel er bygget af Frobenius i 1920.

Orglet er pneumatisk og har 9 stemmer fordelt på 2 manualler + pedal.

Vi forventer, at du:

 • Er DOKS-organist eller dygtig PO-organist.
 • Kan spille på et pneumatisk orgel, mobilt keyboard og klaver, samt gerne andre instrumenter.
 • Har musikalsk forståelse og indsigt i kirkens liturgi, samt organistens rolle heri.
 • Er positiv indstillet i tilgangen til at understøtte menighed og kirkens præster i valg af musik og fremførsel.
 • Vil indgå i et gensidigt udviklende og positivt samarbejde med præster, menighed, menighedsråd og kirkens personale.
 • Er innovativ, nysgerrig og samvittighedsfuld.

Ansættelse sker ved Hellebæk Sogns Menighedsråd beliggende Ved Kirken 2-4, 3140 Ålsgårde.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Camilla Eriksen på tlf. 2916 8047.

Ansøgning med relevante bilag sendes til mail: 7442fortrolig@sogn.dk
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 14. april 2021.
Prøvespil, samt ansættelsessamtaler finder sted uge 16.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 281.701,99 kr. – 411.717,69 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 288.924,77 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.678,55 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 936,88 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.394,67 kr. – 383.175,94 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.451,14 kr. – 62.826,03 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303.371,45 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 318.740,68 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 23,587,32 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.

Løn, OK-tillæg samt rådighedstillæg er oplyst i nutidskroner pr. 1.2.2021 for en fuldtidsstilling og kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Del:

ALLE STILLINGSOPSLAG

Go to Top