window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-43707263-1');
Loading...

Organist ved Hirtshals og Emmersbæk Kirker, Hjørring Nordre Provsti, Aalborg Stift

Organist ved Hirtshals og Emmersbæk Kirker, Hjørring Nordre Provsti, Aalborg Stift

OM STILLINGEN

Omfang

37 timer ugentligt

Ansøgningsfrist

7. juni 2021

Ansættelsesdato

1. september 2021

Stillingen som organist/kirkemusiker ved Hirtshals Sogn er ledig og ønskes besat 1. september 2021 eller efter aftale.

Hirtshals Sogn er geografisk placeret i Nordvestvendsyssel med havet både vest og nord for byen. Sognet har 5650 indbyggere, og der er 2 kirker:

Hirtshals Kirke fra 1908 og Emmersbæk Kirke fra 1983.

Vores vision er: ”Hirtshals sogn – et sogn, to kirker, mange muligheder for fællesskab med evangeliet i centrum.”

Vi ønsker, at vores nye organist har et bredt musikalsk fundament, som gerne må være både rytmisk og traditionel, og vil være parat til at spille en aktiv og understøttende rolle i sognet liv og udvikling.

Vi søger derfor en organist/kirkemusiker, der kan genkende sig selv i de fleste af følgende beskrivelser:

 • har gode samarbejdsevner, er udadvendt og vil indgå i et fleksibelt arbejdsfællesskab med de øvrige medarbejdere, menighedsråd og frivillige i forberedelsen og gennemførelsen af gudstjenester og arrangementer
 • kan spille engageret til gudstjenester og kirkelige handlinger i kirkerne, plejecentre og andre lokaliteter.
 • vil medvirke til babysalmesang, konfirmationsforberedelse, børnemusicals og anden undervisning i forbindelse med skole-kirkesamarbejdet og andre arrangementer og gudstjenester for børn og unge.
 • vil lede Kirkens Voksenkor i tæt samarbejde med kirke- og kulturmedarbejder. Et kor, som ud over korsang lægger vægt på fællesskab og trivsel.
 • vil indgå som koordinator i arrangementsudvalget og være med til at planlægge og gennemføre koncerter og øvrige arrangementer i samarbejde med udvalgets andre medlemmer.
 • vil deltage aktivt i udvikling og planlægning af nye tiltag.

Vi tilbyder

 • en stilling på 37 timer pr. uge
 • en stilling med udviklingsmuligheder
 • en stilling – hvor der også er plads til andre nye tiltag
 • en fleksibel medarbejderstab og stort lokalt engagement fra menigheden
 • et godt og inspirerende arbejdsmiljø sammen med øvrige medarbejdere, sognets præster og menighedsråd
 • to orgler samt flygel og klaverer.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 281.701,99 kr. – 411.717,69 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 288.924,77 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.678,55 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 936,88 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet,      CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.394,67 kr. – 383.175,94 kr. årligt (nutidskroner).

Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.451,14 kr. – 62.826,03 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem.

Basisløntrin 1 udgør kr. 303.371,45 årligt (nutidskroner) og Basisløntrin 2 udgør kr. 318.740,68 årligt (nutidskroner).

Indplacering sker efter anciennitet.

Rådighedstillægget udgør årligt 30.751,69 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Løn, OK-tillæg samt rådighedstillæg er oplyst i nutidskroner pr. 1.2.2021 for en fuldtidsstilling og kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

Formand for Hirtshals Menighedsråd – Erik Krage, Tlf.: 60 14 51 41

Kontaktperson i Hirtshals Menighedsråd – Anna Marie Christensen, Tlf.: 25 67 86 41

Sognepræst Bjarne Hougaard, tlf. 51 670 660 eller
Daglig leder, Hirtshals Kirkecenter – Heidi Thaysen, Tlf. 51 670 670

på mail: 8465fortrolig@SOGN.DK

Ansøgningsfristen er mandag den 7. juni 2021 kl. 12.00

Ansøgning samt evt. referencer, sendes til Hirtshals menighedsråd

mail: 8465fortrolig@SOGN.DK

Ansættelsessamtale og prøvespil forventes afholdt i uge 25 eller efter aftale

Menighedsrådet kan oplyse, at

 • der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen
 • der er tre måneders prøvetid
 • der kan læses mere om sognet på hirtshalssogn.dk.

Du kommer til at spille på følgende orgler:

Hirtshals Kirke: Orglet er bygget i 2007 af firmaet P.G. Andersen og Bruhn. Orglet er på 22 stemmer (i alt godt 1400 piber).

Orglets opbygning er klassisk med Hovedværk, Svelleværk og pedal. Hovedværket står forrest med pedalet ud til siderne, bag dette står Svelleværket. Med Svellelågerne kan man åbne mere eller mindre for værkets klang. Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S har tegnet orglet, der i sin form er tilpasset Hirtshals Kirke. Selve orgelhuset er udført i mahogni og malet i farver der er afstemt kirkens øvrige farver, og det er placeret på pulpituret, der blev etableret sammen med orgelet. Pulpituret er afgrænset af et elegant gelænder.

Emmersbæk Kirke. I 1997 blev der til kirken anskaffet et nyt orgel fra orgelfirmaet Bruno Christensen og sønner. Orglet har 12 stemmer.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning

Del:

ALLE STILLINGSOPSLAG

Go to Top