Loading...

Organist ved Hjerting Kirke, Skads Provsti, Ribe Stift

Organist ved Hjerting Kirke, Skads Provsti, Ribe Stift

STILLINGEN

Omfang

13 timer ugentligt

Ansøgningsfrist

29. maj 2022

Ansættelsesdato

1. september 2022

En stilling som organist ved Hjerting Kirke, Hjerting Sogn  er ledig pr. 1. september 2022.

Stillingen er på 13 timer pr. uge.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

 • Musikledsagelse ved kirkelige handlinger
 • Skal stå til rådighed når vores organist har ferie og fridage.
 • Korledelse
 • Deltage i sogneaktiviteter
 • Deltage i koncerter ved kirken
 • Klaverspil ved plejehjemsarrangementer

Hjerting Sogn har 8.200  indbyggere. Der er 10 ansatte ved kirken. Sognet er kendetegnet ved et højt engagement og interesse for det kirkelige arbejde.

Orglet i Hjerting Kirke er et Carsten Lund orgel med 33 stemmer.

Vi forventer, at du:

 • Spiller orgel på et højt fagligt niveau
 • Har bestået den kirkemusikalske kandidateksamen (DOKS) eller har bestået eksamen i orgel- og korledelse (KM OK)
 • Kan understøtte menighedens salmesang og gudstjenestens liturgiske forløb
 • Er funderet i den kirkemusikalske tradition.
 • Har erfaring med korarbejde.
 • Har gode samarbejdsevner og vægter samarbejdet med kirkens medarbejdere højt

Der er  pligt til at gøre tjeneste ved  arrangementer ved det lokale plejehjem og ved kommunale kapeller.

Ansættelse sker ved Hjerting Sogns Menighedsråd, Hjerting Byvej 13. 6710 Esbjerg V.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 323.491,82 kr. – 394.181,66 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 41.621,62 kr. – 64.643,93 kr. (nutidskroner).

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 312.149,65 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 327.963,60 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 24.269,83 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 31.641,50 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 37.652,25 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Tove Porsholdt Andersen på mobil: 30 26 32 26 eller kontaktperson Steen Bank Kodal, mobil: 91 52 50 56, eller organist Henrik Krüger mobil: 21674794

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 9138fortrolig@sogn.dk eller på til Hjerting Kirke. Hjerting Byvej 13, 6710 Esbjerg V.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 29. maj 2022.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted 8. juni 2022 tidsrummet kl. 15-18.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Læs mere om den spændende stilling på Hjerting Kirkes hjemmeside www.hjertingkirke.dk

Del:

ALLE OPSLAG

Go to Top