window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-43707263-1');
Loading...

Organist ved Idom og Råsted Kirker, Holstebro Provsti, Viborg Stift

Organist ved Idom og Råsted Kirker, Holstebro Provsti, Viborg Stift

OM STILLINGEN

Omfang

26 timer ugentligt

Ansøgningsfrist

15. maj 2021

Ansættelsesdato

1. juli 2021

Organist til aktivt landsbysogn

En stilling som organist ved Idom Råsted kirker er ledig pr. 1. juli 2021. Stillingen er på 26 timer pr. uge.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

 • Spille ved kirkens højmesser, særlige gudstjenester samt kirkelige handlinger
 • Lede og motivere børnekor og korskole
 • Deltage i konfirmand- og minikonfirmandundervisning og sognearrangementer m.v.
 • Være medspiller i lokale arrangementer
 • Arrangere koncerter og musikalske aktiviteter i sognet
 • Engagere organist ved eget fravær og kirkesanger ved særlige lejligheder.

Idom-Råsted Sogn har ca. 990 indbyggere. Der er 4 ansatte ved kirken, som har et stabilt og rummeligt arbejdsmiljø.

Begge kirker ligger i naturskønne omgivelser tæt på å, hede og skov.

Idom-Råsted er to gange kåret som årets landsby i Region Midtjylland. Lokalsamfundet har et kreativt og sprudlende foreningsliv med et fælles motto: Vi går den lige vej med skæve ideer.

Idom Kirkes orgel har 14 stemmer med pedal og 2 manualer.

Råsted Kirkes orgel har 5 stemmer med pedal.

Vores konfirmandhus har lige fået nyt klaver, og Idom Råsteds kulturhus, Plexus, står til at få nyt flygel.

Vi forventer, at du:

 • Er DOKS-organist eller PO/KMOK-organist.
 • Har musikalsk forståelse og indsigt i kirkens liturgi samt organistens rolle heri.
 • Er positiv indstillet i tilgangen til at understøtte menighed og kirkens præster i valg af musik og fremførelse.
 • Har lyst til at involvere dig i de aktiviteter, der sker i lokalsamfundet
 • Har interesse i at få korlivet til at blomstre
 • Vil indgå i et gensidigt udviklende og positivt samarbejde med præster, menighed, menighedsråd og kirkens personale.
 • Er innovativ, nysgerrig og samvittighedsfuld
 • Er interesseret i at videreudvikle stillingen med afsæt i de aktiviteter, der foregår i dag.

Vi har især et ønske om, at du vil prioritere

 • Babysalmesang
 • Tæt samarbejde med skole og institution
 • Samarbejde med landsbylaboratoriet, som er et udvalg under borgerforeningen
 • Nedtoning

Ansættelse sker ved Idom-Råsteds Sogns Menighedsråd beliggende Idom Kirkevej 57, 7500 Holstebro.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand for menighedsrådet Kim Thomsen, tlf. 26232687, eller kontaktperson Anne-Mette Svarre Byrialsen, tlf. 20478893.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 15. maj 2021. Ansøg her https://provsti.career.emply.com/ad/organist-til-aktiv-landsby-sogn/o63me7

Prøvespil samt ansættelsessamtaler finder sted i uge 20 eller 21.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Yderligere oplysninger om sognet, kan findes på www.idomraastedkirker.dk

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 281.702,00 kr. – 411.718,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 288.925,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.713,56 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 936,88 kr.  Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Bruttoløn er mellem 314.395,00 kr. – 383.097,00 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.451,14 kr. – 62.826,03 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303.371,00 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 318.741,00 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 30.751,69 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg er oplyst i nutidskroner pr. 1.2.2021 for en fuldtidsstilling og kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Del:

ALLE STILLINGSOPSLAG

Go to Top