window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-43707263-1');
Loading...

Organist ved Jersie-Kirke Skensved Pastorat, Greve-Solrød Provsti, Roskilde Stift

Organist ved Jersie-Kirke Skensved Pastorat, Greve-Solrød Provsti, Roskilde Stift

OM STILLINGEN

Omfang

37 timer ugentligt

Ansøgningsfrist

17. maj 2021

Ansættelsesdato

Jersie-Kr. Skensved pastorat søger en organist, der i tæt samarbejde med vores sognepræster, sognets menighedsråd og øvrige medarbejdere, kan videreudvikle sognets tradition for et højt musikalsk niveau.

Vi ønsker en engageret og alsidig organist, som kan understøtte vores aktive kirkeliv, igangsætte musikalske aktiviteter og koncerter, både orgel og rytmisk musik, og starte voksenkor og evt. på sigt børnekor.

De følgende kvalifikationer og erfaringer vil vi vægte hos vores nye organist:

  • Du har relevant faglig baggrund som organist med sans for kirkens liturgi.
  • Du har samarbejdsevner og er fleksibel i din tilgang til arbejdet.
  • Du kan varetage opbygning af kor samt korledelse, og koordinere disse med andre musikere.
  • Du værdsætter at være en del af en arbejdsplads med en bred vifte af forskelligartede opgaver.
  • Du er tillidsvækkende og har et godt humør.

Organistens arbejde omfatter bl.a.

  • Højmesse, gudstjenester, kirkelige handlinger og andagter i kirkerne samt plejehjemsgudstjenester.
  • Opbygning af voksenkor, og på sigt børnekor.
  • Planlægning af sognenes koncert- og musikaktiviteter i tæt samarbejde med menighedsrådenes aktivitetsudvalg.
  • Musikledsagelse til fællessang ved sognearrangementer.
  • Deltagelse i konfirmandforberedelse og minikonfirmandernes aktiviteter.

Stillingen er på 37 timer pr uge, og ønskes besat senest 1.august 2021.

Der stilles kontor, computer og telefon til rådighed. Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådene indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansøgningsfrist: mandag den 17. maj

Ansættelsessamtaler og prøvespil forventes afholdt i uge 22 og 23

Du kan kontakte sognepræst Christina Inés Wandel tlf. 5127 1190 eller Hanne E. Schmidt 4025 0050  for yderligere spørgsmål til stillingen.

Du skal sende din ansøgning – incl. CV og relevante bilag til sikker mail: 7204fortrolig@sogn.dk

Vi tilbyder:

Orglet i Jersie Kirke: Hovedværk og pedal bygget af Fyns orgelbyggeri 1981.

Svelleværk tilbygget af Frobenius 1991.

Orglets disposition:

Hovedværk       C-g´´´                 Svelleværk        C-g´´´                    Pedal           C-f´

Principal 8´                                  Fugara 8´                                        Subbas 16´

Rørfløjte 8´                                  Gedakt 8´                                        Gedakt 8´ (transm. fra Subbas 16´)

Oktav 4´                                       Oktavfløjte 4´

Spidsfløjte 4´                              Quint 2 2/3´

Oktav 2´                                       Italiensk principal 2´

Mixtur III                                     Terts 1 3/5´

Tremulant

Koblinger:         Hv.+Sv.    Pd.+Hv.    Pd.+Sv.

System:            Mekanisk traktur

Mekanisk registratur

Sløjfelader

Orglet i  Kr. Skensved Kirke er lille, og af ældre dato. Aktuelt er der et elektrisk klaver der bruges til de fleste tjeneste

I Jerie kirke skal der indkøbes et nyt klaver til kirken.

Løn og ansættelsesvilkår:
Ansættelsen sker ved Jersie – Kr. Skensved Menighedsråd – Greve-Solrød Provsti, Roskilde Stift.

Ansættelse af en kirkemusiker er omfattet af fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 – Centralorganisation af 2010(LC/CO10 fællesoverenskomsten) og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10- Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkepersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 281.701,99 kr. – 411.717,69 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 288.924,77 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.678,55 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 936,88 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.394,67 kr. – 383.175,94 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.451,14 kr. – 62.826,03 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303.371,45 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 318.740,68 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 30.751,69 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Løn, OK-tillæg samt rådighedstillæg er angivet i nutidskroner pr. 1.2.2021.

Der vil være 3 mdrs. prøvetid, og der vil blive indhentet børneattest og referencer i forbindelse med ansættelsen.

Del:

ALLE STILLINGSOPSLAG

Go to Top