window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-43707263-1');
Loading...

Organist ved Mørkhøj Kirke, Gladsaxe Herlev Provsti, Helsingør Stift

Organist ved Mørkhøj Kirke, Gladsaxe Herlev Provsti, Helsingør Stift

OM STILLINGEN

Omfang

20 timer ugentligt

Ansøgningsfrist

25. maj 2021

Ansættelsesdato

1. august 2021

Organist søges fra 1. august 2021

Mørkhøj er et moderne sogn med mange spændende aktiviteter og arrangementer. Kirken har tre velklingende kor (spire-, børne- og ungdomskor), som ledes af kirkens fuldtidsorganist, en levende menighed samt en bred vifte af forskellige fællessangsarrangementer. Personalet og menighedsrådet er sammen om at skabe en kirke, der følger med tiden, hvor vi søger at eksperimentere, og være åbne for nye idéer. Den daglige omgangstone er præget af lige dele humor og professionalisme. Det skal være sjovt at gå på arbejde!

Stillingen er på deltid med 20 timer ugentligt og inkluderer vikarforpligtigelse for kirkens fuldtidsorganist og korleder ved ferie og fridage.

Det ønskes, at den, der ansættes, både magter det klassiske kirkespil og mestrer de rytmiske stilarter.

Stillingen omfatter højmesser, kirkelige handlinger og koncerter samt akkompagnement til korprøver og korkoncerter. Det ses som en fordel at ansøger ønsker at indgå socialt i et team af herlige kolleger, samt at ansøger lægger noget af sin forberedelse i kirken.

Kirken råder over flg. instrumenter: Et Frobenius orgel fra 1969 med 17 stemmer fordelt på to manualer og pedal, et skønt Yamaha-flygel samt et Nord Electro 5HP.

Ansættelsen af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil for PO/KMOK-organister være omfattet af Organistoverenskomsten mellem Kirkeministeriet og CO10 og for DOKS-organister være omfattet af Protokollat til overenskomst for akademikere i staten mellem Kirkeministeriet og AC.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 283.955,68 kr. – 415.011,55 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 291.236,25 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.887,27 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 944,37 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/ACskalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 316.909,91 kr. – 386.241,45 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.774,76 kr. – 63.328,65 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basisløntrin 1 udgør kr. 305.798,51 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 321.290,70 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 23.776,02 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.

Løn, OK-tillæg samt rådighedstillæg er oplyst i nutidskroner pr. 1.4.2021 for en fuldtidsstilling og kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til organist Christian Devantier på telefon 53614124, kontaktperson Henrik V Petersen 21208362 eller formand Christine Hoff Hansen på 26147990 samt på kirkens hjemmeside www.moerkhoej-kirke.dk.

Ansøgning med relevante bilag sendes til: 7134fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være os i hænde senest 25. maj 2021 kl.12.

Der vil være prøvespil og ansættelsessamtaler 2. og 3. juni ml. kl.17 og 22 for udvalgte ansøgere

Del:

ALLE STILLINGSOPSLAG

Go to Top