Loading...

Organist ved Nørre Broby og Sønder Broby Kirker, Fåborg Provsti, Fyens Stift

Organist ved Nørre Broby og Sønder Broby Kirker, Fåborg Provsti, Fyens Stift

OM STILLINGEN

Omfang

22 timer ugentligt

Ansøgningsfrist

7. november 2021

Ansættelsesdato

1. januar 2022

En stilling som organist ved Nørre Broby Kirke i Nørre Broby Sogn og Sønder Broby Kirke i Sønder Broby Sogn, Fåborg Provsti, Fyens Stift, er ledig til ansættelse pr. 1/1 2022.

 • Stillingen er på 22 timer pr. uge. (57% af tiden i Nørre Broby Kirke, 43% i Sønder Broby Kirke.)

Nørre Broby og Sønder Broby kirker er smukke landsbykirker, beliggende med et par kilometers afstand i tidligere stationsbyer, der begge gennemslynges af Odense Å. Det drejer sig om to sogne, der begge har gudstjenester og kirkelige handlinger samt forskelligartede arrangementer for menigheden i kirke og konfirmandstue.

Nørre Broby Sogn har ca. 2000 indbyggere. Kirken har 1 præst, 2 gravere / kirketjenere, 1 organist og 1 kirkesanger. Menighedsrådet består af 6 valgte medlemmer.

Orglet i Nørre Broby Kirke er et Marcussen & Søn orgel med 7 stemmer samt pedal.

Kirken har desuden et elektrisk klaver, der står ved overgangen mellem kirkeskib og kor.

Sønder Broby Sogn har ca. 1400 indbyggere. Kirken har 1 præst, 2 gravere / kirketjenere. Kirken deler organist og kirkesanger med Nørre Broby Kirke.

Orglet i Sønder Broby Kirke er et Marcussen & Søn orgel med 6 stemmer samt pedal.

Kirken har desuden et elektrisk klaver, der står i tårnrummet.

Organistens opgaver omfatter bl.a.:

 • Orgelspil ved højmesser, gudstjenester og kirkelige handlinger.
 • Klaverspil til gudstjenester på Plejecenter Åløkkeparken i Sønder Broby.
 • Mindre koncerter og andre arrangementer i kirken, som f.eks. at lære menigheden nye salmer / sange sammen med kirkesangeren. Der arrangeres fyraftenskoncerter fra kl. 17 -17.30 et par gange om året.

Vi kan tilbyde:

 • Et godt og inspirerende arbejdsmiljø sammen med præster, øvrige medarbejdere og menighedsråd.
 • Lokalt engagement fra menigheden.
 • Et spændende musikalsk teamsamarbejde med kirkesangeren.
 • Mulighed for udfoldelse af egne musikalske evner.

Vi forventer en organist, der kan genkende sig selv i de fleste / flere af følgende beskrivelser:

 • tager aktivt del i menighedens og kirkens liv og bidrager til arbejdsfællesskabet med kollegaer og menighedsråd.
 • har forkærlighed for det klassiske repertoire, men har også rytmisk forståelse og kan akkompagnere til fællessang o.l.
 • kan spille engageret til gudstjenester og kirkelige handlinger i kirkerne, på plejecentret og andre lokaliteter.
 • medvirker til konfirmationsforberedelse, juniorkonfirmandundervisning, babysalmesang (gerne), anden undervisning i forbindelse med skole-kirkesamarbejdet samt andre arrangementer og gudstjenester for børn og unge.
 • spiller korte (fyraftens)koncerter og er eventuelt med til at arrangere koncerter – klassiske som rytmiske – i samarbejde med kirkens aktivitetsudvalg.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker ved Nørre Broby Sogns Menighedsråd, Præstegårds Allé 2, 5672 Broby.

Tjenestesteder er Nørre Broby Kirke, Sønder Broby Kirke, Plejecenter i Sønder Broby.

Ansættelsen af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil for PO/KMOK-organister være omfattet af Organistoverenskomsten mellem Kirkeministeriet og CO10 og vil for DOKS-organister være omfattet af Protokollat til overenskomst for akademikere i staten mellem Kirkeministeriet og AC.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 284.800,88 kr. – 416.246,84 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 291.236,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.887,27 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 947,19 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 317.853,20 kr. – 387.310,88 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.896,13 kr. – 63.517,15 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 306.708,73 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 322.247,03 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 23.846,79 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg er oplyst i nutidskroner pr. 1.10.2021 for en fuldtidsstilling og kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Jørgen K. N. Andersen på telefonnummer 40 59 28 82 /mail voldbakke@gmail.com

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Ingrid Thomsen, Krogsgårdsvej 96, 5672 Broby eller pr. mail til 7754fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 7/11 2021.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted november 2021.

Til samtalen får kandidaten til opgave at spille et præludium efter eget valg samt to angivne salmer (en gammel og en ny).

Stillingen er som nævnt til besættelse pr. 1/1 2022 og er på 22 timer.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt at der vil være prøvetid i stillingen.

Del:

ALLE STILLINGSOPSLAG

Go to Top