window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-43707263-1');
Loading...

Organist ved Skjern Kirke, Skjern provsti, Ribe Stift

Organist ved Skjern Kirke, Skjern provsti, Ribe Stift

OM STILLINGEN

Omfang

37 timer ugentligt

Ansøgningsfrist

15. maj 2021

Ansættelsesdato

1. juli 2021

Vi søger en engageret og alsidig organist, der kan bidrage til menighedsrådets vision om at skabe en levende og udadvendt kirke. Derfor søger vi en initiativrig organist, der gerne indgår i et inspirerende samarbejde med ansatte og frivillige i Skjern kirke.

Stillingen er som udgangspunkt 37 timer pr. uge.

Skjern Kirkes orgel er fra 1989, bygget med 27 stemmer og tre manualer, af Marcussen & Søn.

Arbejdsområder og opgaver:

 • Det musikalske ansvar ved gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder også plejehjemsgudstjenester, familie- og andre specialgudstjenester.
 • Medvirke ved konfirmand- og minikonfirmandaktiviteter.
 • Planlægge og afvikle kirkekoncerter og musikalske arrangementer i samarbejde med kirkens aktivitetsudvalg.
 • Medvirke ved sogne- og sangaftner.
 • Medvirke til at styrke vores skole-kirke samarbejde.
 • Føre tilsyn med orglet og kirkens øvrige instrumenter, herunder klokkespillet.

Vi forventer at du:

 • Har en relevant musikalsk baggrund og uddannelse.
 • Har sans for liturgien og musikkens betydning for gudstjenesten.
 • Gerne spiller såvel klassisk som rytmisk musik.
 • Har lyst til at samarbejde om og bidrage til udviklingen af menighedens musikliv.

Måske har du også lyst til at:

 • At starte et voksenkor
 • At lede babysalmesang

Menighedsrådet er indstillet på at tilpasse stillingen til den rette ansøger, både i forhold til indhold og ansættelsesgrad. Vi ser frem til at høre om dine kompetencer og hvad du brænder for.

Tiltrædelse: 1. juli 2021 eller snarest derefter.

Ansøgningsfrist den 15. maj 2021.

Ansættelsessamtaler og prøvespil forventes at finde sted: Uge 21.

Ansøgning vedlagt kopier af eksamensbeviser, uddannelsesbeviser og udtalelser sendes til mail: 8765fortrolig@sogn.dk
Yderligere oplysninger om sognet kan findes på www.skjernsogn.dk
Spørgsmål om stillingen kan rettes til daglig leder Henriette Lauridsen tlf. 93 39 12 50.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 281.702 kr. – 411.718 (nutidskroner). Fikspunktet er 288.925 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.714 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 937 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.395 kr. – 383.097 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.451 kr. – 62.826 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303.371 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 318.741 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 23.609 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg er oplyst i nutidskroner pr. 1.2.2021 for en fuldtidsstilling og kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Ved ansættelse er der 3 måneders prøvetid og der indhentes børneattest.

 

Del:

ALLE STILLINGSOPSLAG

Go to Top