Organist ved Tamdrup, Nim, Underup og Føvling kirker, Horsens Provsti, Aarhus Stift

Organist ved Tamdrup, Nim, Underup og Føvling kirker, Horsens Provsti, Aarhus Stift

STILLINGEN

Omfang

23 timer ugentligt

Ansøgningsfrist

31. januar 2023

Ansættelsesdato

Snarest

Stillingen som organist ved Tamdrup pastorat er ledig og ønskes besat snarest muligt. Stillingen er på 23 timer i ugentligt gennemsnit med korledelse eller 18 timer ugentligt uden korledelse. Ansøgere bedes angive om man søger stillingen med eller uden korledelse.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder herom. Der forventes ansættelse i henhold til samarbejdsaftale i Tamdrup pastorat.

Pastoratet består af tre små og et større sogn med fire kirker, hvortil der er fælles ansatte. Vi søger en organist, som er imødekommende, fagligt dygtig, samarbejdsvillig og som har lyst til at tage del i og bidrage til vores fællesskab i og omkring vores kirker.

Udover gudstjenester har vi en række aktiviteter f.eks. børnegudstjenester, konfirmandaktiviteter, højskoledage, senioreftermiddage, plejehjemgudstjenester m.v. Endvidere har vi i 2022 etableret et børnekor i Tamdrup, som vi ønsker at videreføre og udvikle.

I pastoratet er ansat to organister, der i samarbejde deler arbejdsopgaverne mellem sig. Tjenesten er placeret både på hverdage og i weekenderne.

Vi ønsker af dig, at du:

  • Har forståelse for kirken som arbejdsplads
  • Kan spille traditionel kirkemusik
  • Har lyst og evne til at spille et bredt repertoire
  • Kan samarbejde med mennesker i alle aldersgrupper
  • Du har lyst til at arbejde med børnekor (en forudsætning, hvis du søger stillingen på 23 timer)
  • Er udadvendt og vil indgå i et fleksibelt arbejdsfællesskab med menighedsrådene og de øvrige medarbejdere

I tre af kirkerne findes et mindre orgel med ét manual med 4-5 stemmer og pedal med én stemme (subbas 16) samt nyere keybords.

I Tamdrup kirke findes et Markussen orgel fra 1974 med 16 stemmer samt et dejligt Schimmel flygel fra 2016.

Du er velkommen til at prøve vores instrumenter efter aftale med vores gravere.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 290.668 kr. – 424.866 kr  (nutidskroner). Fikspunktet er 298.152 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.407 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 324.435,1 kr. – 395.331,08 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 41.742,98 kr. – 64.832,43 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen som kirkemusiker med orgel og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 313.059,87 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 328.919,93 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 37.762,05 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Løn, OK-tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontaktperson, Joan Staun, tlf. 20 34 24 29 (efter kl. 16 eller i weekends) eller mail: 8054fortrolig@sogn.dk

Vi skal have din ansøgning senest den 31. januar 2023.

Prøvespilning og ansættelsessamtale vil finde sted i Tamdrup kirke onsdag den 8. februar fra kl. 16.15 og frem.  

Ansøgning med relevante bilag sendes på mail til 8054fortrolig@sogn.dk

Menighedsrådene for Tamdrup, Nim, Underup og Føvling sogne.

Del:

Go to Top