1

Annoncer og redaktion

Redaktion, deadline og annnoncer

Redaktionelt stof og almindelige annoncer (se om stillingsannoncer nedenfor) sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før udgivelsen.

Bladet udkommer seks gange om året: 1. januar, 1. marts, 1. maj, 1. juli, 1. september og 1. november.

Ansvarshavende redaktør

Filip Graugaard Esmarch, kommunikationsmedarbejder
Tlf. 20 60 38 27 (mandag, onsdag og torsdag)
E-mail: blad@

Stillingsopslag

Deadline d. 5. i måneden kl. 13

Til kommunikationsmedarbejder Filip Graugaard Esmarch
Tlf. 20 60 38 27 (mandag, onsdag og torsdag)
E-mail: blad@

Tryk

WERK’s Grafiske Hus A/S
Bjødstrupvej 2-4
8270 Højbjerg

SENESTE NYHEDER

Se alle nyheder